V petek 6. marca 2020 je uspešno izveden Letni zbor članov Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale z analizo dela v letu 2019, sprejetjem Programa za leto 2020 in podelitvijo priznanj združenja in Zveze slovenskih častnikov najzaslužnejšim članom in organizacijam.

Več o tem na naslednji povezavi:

Območno združenje slovenskih častnikov Domžale uspešno realiziralo program dela za leto 2019

Fotografije: M. Jugovec.