Sestanek predsedstva CISOR v Nemčiji

mednarodno naslovnica 2015Mednarodne aktivnosti zahtevajo veliko dela, oporo na strokovni kader in dobro finančno podlago. Zato v to delo vključujemo člane komisije za mednarodno sodelovanje in dobre poznavalce mednarodnega področja iz sestave našega članstva. Med njimi je veliko strokovnjakov iz MZZ, MORS in SV. Pri tem želimo poudariti, da na mednarodnem področju dela ne zastopamo izključno interesov članstva in naše Zveze, temveč tudi slovenske obrambe in Republike Slovenije. Delovanje organizacije kot je naša, je enostavno norma, ki je že vrsto let uveljavljena v državah članicah Evropske skupnosti in zveze NATO.

 


 

Delegacija UNUCI na zasedanju Gamniške iniciative 2019 v Sloveniji

https://www.unuci.org/images/documenti/rivista/Rivista_2019/Unuci_03_04_2019.pdf

http://www.zsc.si/medijski-center/novice/page/6/


Delovno srečanje delegacij ZSČ in BEOSZ (Madžarska)

 

Srečanje med delegacijama Zveze slovenskih častnikov in madžarske častniške stanovske organizacije BEOSZ je potekalo v petek 20. aprila 2018 v Lendavi. Delegaciji sta vodila predsednik ZSČ, genmaj. dr. A. Šteiner, in predsednik BEOSZ,  genppk. Károly Hazuga. Srečanje je potekalo v prostorih Občine Lendava, kjer je udeležence srečanja pozdravil tudi župan občine, mag. Anton Balažek.

Pogovori so potekali o vsebinah in oblikah dosedanjega in bodočega sodelovanja obmejnih organizacij,vodstev zvez in v mednarodnih organizacijah, v katere sta vključeni obe zvezi. Izmenjane so tudi informacije o organiziranosti zvez, naborništvu, o vlogi in statusu rezervistov v obrambnih sistemih Slovenije in Madžarske ter dogovorjen način nadaljnjega sodelovanja.

Po končanih pogovorih so si udeleženci srečanja ogledali še muzejske zbirke na gradu v Lendavi in obiskali stolp Vinarium v Lendavskih goricah.

Srečanje je končano z udeležbo na zaključku 20. tradicionalnega pohoda veteranskih in domoljubnih organizacijs spominsko slovesnostjo ob mejnem prehodu, kjer je pomnik branilcem meje v letu 1991.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: OZSČ Lendava.


Bilateralno srečanje  med ZSČ in UNUCI

 

Skladno s Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med UNUCI in ZSČ, ki sta ga organizaciji podpisali v letu 2015, je 15. in 16.9.2017 v Kopru potekalo Bilateralno srečanje, na katerem je opravljen pregled uresničevanja Sporazuma. Srečanje je gostilo Območno združenje slovenskih častnikov iz Kopra.

Na srečanju so bili prisotni gostje iz UNUCI, in sicer: LtCdr. Giuseppe Filippo IMBALZANO, vodja sektorja za mednarodno sodelovanje UNUCI; maj. Paolo JOB, predstavnikUNUCI iz Vidma in hkrati regijski predstavnik za Furlanijo – Julijsko krajino ter maj. Roberto ENNERI, iz  UNUCI Trst.Predstavniki ZSČ pa so bili: genmaj. dr.Alojz ŠTEINER, predsednik ZSČ; brig. Martin JUGOVEC, generalni sekretar ZSČ; st. Rajko NAJZER, predstavnik Odbora za mednarodne odnose ZSČ; kapf. Stanko DUŽIČ, predsednik OZSČ Nova Gorica; maj. Bojan STARC, predsednik OZSČ Koper, in maj. Aldo KNAFELC, sekretar OZSČ Koper. Žal so zaradi drugih nujnih obveznosti bili odsotni vabljeni predstavniki OZSČ Sežana, UNUCI Monfalcone (Tržič) in UNUCI Gorizia (Gorica).

Na srečanju so bile obravnavane naslednji vsebine:

  1. Sodelovanje ZSČ in UNUCI v CIOR in Gamniški iniciativi;
  2. Bilateralno sodelovanje med UNUCI in ZSČ ter
  3. Pobuda za sodelovanje ZSČ v mednarodnem mornariškem združenju.

Gostom iz Italije sta M. Jugovec in R. Najzer predstavila organiziranost in delovanje ZSČ s poudarkom na mednarodnem sodelovanju tako na krovni kakor tudi lokalni/regijski ravni. Svoje aktivnosti in sodelovanje so predstavili predstavniki UNUCI Videm in UNUCI Trst ter OZSČ Nova Gorica in OZSČ Koper. Vsi so poudarili zelo plodno in uspešno medsebojno sodelovanje navkljub podobnim težavam, ki jih imajo vse organizacije tako na kadrovskem kakor tudi materialnem področju. Podani so bili termini načrtovanih dogodkov, na katere bodo vabljeni predstavniki ene ali druge organizacije.

Na podlagi razprave je dogovorjeno, da:

  • UNUCI in ZSČ še naprej podpirata skupno pot in ideje v zvezi z aktivnostmi, ki potekajo v okviru organizacije CIOR;
  • se na srečanju GAMING v Pragi konec meseca septembra 2017 potrdi članstvo častniške organizacije Republike Makedonije v Gamniški iniciativi;
  • se v drugi polovici maja ali v začetku junija 2018 izvede obisk delegacije GAMING (predstavniki iz ITA, SLO in CZ) v Republiki Makedoniji kot pomoč in spodbuda za uveljavljanje častniške organizacije znotraj države in na mednarodni ravni;
  • Bo bilateralno srečanje med ZSČ in UNUCI v letu 2018 v kraju ene izmed obmejnih organizacij UNUCI v mesecu juniju;
  • se prijateljskim častniškim organizacijam z obe strani meje, poleg vabil za vojaško-strokovna tekmovanja, posreduje vabila tudi za dogodke, kot so proslave ob datumih in pomnikih iz skupne zgodovine in ki predstavljajo vrednote miru in sodelovanja, ter na kulturne dogodke, s čimer se bo že tako dobro sodelovanje še poglobilo, ter
  • bosta organizaciji še naprej sodelovali pri vzpostavljanju stikov s sorodnimi častniškimi organizacijami v Srbiji, Črni Gori in BiH.

Na koncu sestanka je izražena zahvala OZSČ Koper za vzorno in uspešno organizacijo srečanja.

Pripravil: Bojan STARC.

This slideshow requires JavaScript.

 


Delegacija ZSČ v Italiji na aktivnostih ob 90-letnici UNUCI

UNUCI 2016_128. in 30. oktobra se je tričlanska delegacija ZSČ v Italiji udeležila aktivnosti ob 90-letnici zveze rezervnih častnikov Italije (UNUCI). Bilateralno sodelovanje poteka že vrsto let, 2015 pa je podpisan tudi dogovor o sodelovanju na ravni zvez. Poleg slovenske delegacije so se dogodka udeležili še predstavniki sorodnih združenj iz Albanije, Bolgarije, Madžarske, Poljske, Romunije in J. Afrike.

 Slovenska delegacija je opravila več dvostranskih razgovorov, zlasti o sodelovanju v srednjeevropski gaminški pobudi, bilateralnem sodelovanju, zanimive pa so bile izmenjave izkušenj o organiziranosti in delovanju častniških organizacij v obstoječih razmerah. Pri tem smo lahko izkušnje in rešitve primerjali s tistimi, ki jih ima ZSČ.

UNUCI 2016_2UNUCI 2016_3_A UNUCI 2016_4

 

 

 

 


Obisk IWA 2015

Obisk največjega mednarodnega strokovnega sejma orožja, streliva, opreme za aktivnosti v naravi,  osebne zaščite in zaščite premoženja.

mednarodno 2015 iwaLetošnji sejem IWA Outdoor Classics 2015 (6. do 9. marec) v Nürnbergu je bil že 42. po vrsti. V devetih halah je razstavljalo 1.383 razstavljavcev 123 držav iz vsega sveta.

Obiskovalcev je bilo 42.000 od tega tudi veliko iz Slovenije.

Med razstavljavci so bili tudi slovenski izdelovalci strelnega orožja in opreme kot sta Arex ter Uf-Pro. Za obiskovalce so posebej zanimive tudi dnevne demonstracije borilnih veščin in varnostne opreme. Razstavni prostori so vidno oštevilčeni, da jih obiskovalci laže najdejo. Načrt razstavišča obiskovalci dobijo na samem vhodu na razstavišče. Razstavljavcem je na površinah sejmišča strogo prepovedano prodaja njihovih izdelkov. Sejem je namenjen izključno strokovni javnosti, kot so proizvajalci, trgovci razstavnega programa, vojska, policija, finančna uprava, pravosodni organi, redartva ter podjetja za varovanje ljudi in premoženja.

Mladoletnim osebam vstop ni dovoljen.

mednarodno iowa 2015 mednarodno iwa _9 mednarodno iwa 11 mednarodno iwa 2015 _2 mednarodno iwa 2015 _5 mednarodno iwa 2015 _6 mednarodno iwa 2015 10 mednarodno iwa 2015 12 mednarodno iwa 2015 13 mednarodno iwa 2015 14 mednarodno iwa 2015 15 mednarodno iwa 2015_1 mednarodno iwa 2015_4 mednarodno iwa 2015_7 mednarodno iwa 2015_8

Novinar in foto: Boris DUŠAK, 12. 12. 2015

Ogled ostalih 340 na povezavi: http://imgur.com/a/h8EBS

Povezava do spletnih strani sejma: https://www.iwa.info/en


Delovno srečanje delegacije ZSČ in HČZ

delovno srecanje zsc hczNa podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju sta se 28. februarja na delovnem srečanju v Bizeljskem sestali delegaciji Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) in Hrvatskega častniškega zbora (HČZ). Delegacije sta vodila oba predsednika organizacij. Tema delovnega srečanja je bila Mesto in vloga častniških organizacij pri ohranjanju vojaške rezerve v spremenjenih razmerah. V strokovnem delu programa je slovenska stran predstavila koncept vojaškostrateške rezerve (VSR) in vlogo prostovoljnega služenja vojaškega roka (PSVR) pri zagotavljanju vojaške rezerve. Hrvaška stran pa je predstavila njihov koncept rezerve (ugovorne, rasvrstane in nerasvrstane pričuve) in nekatere izkušnje iz uveljavljanja HČZ pri tem. Obravnavali in izmenjali pa so tudi pozitivne izkušnje v obvladovanju ostalih izzivov za častniške organizacije in pregledali aktivnosti medsebojnega sodelovanja ZSČ in HČZ v 2015.

delovno srecanje zsc hcz 3 delovno srecanje zsc hcz 4 dlovno srecanje zsc hcz 1 delovno srecanje zsc hcz 2

 

 

 

 

 

Več tudi v Dolenjskem listu>>>


Obisk delegacije ZSČ pri HČZ

obisk zsc pri hcz 1Delegacija Zveze slovenskih častnikov na čelu s predsednikom, upokojenim generalmajorjem mag. Alojzom Šteinerjem, je bila na obisku pri Skupnosti združenj Hrvaškega častniškega zbora, ki jo vodi upokojeni brigadni general Rozario Rozga. Obisk je trajal od 27. do 28. novembra in se je začel z obiskom njihovega združenja na Reki ter nadaljeval v Crikvenici, Novem Vinodolskem, Ogulinu in v Zagrebu. Obisk je bil namenjen predvsem spoznavanju njihovih organizacij na  terenu in seznanitvi s sistemom vojaškega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov in častnikov stalne in rezervne sestave Hrvaške vojske kakor tudi nerazporejenih podčastnikov in častnikov. Drugi dan obiska smo bili gosti njihovega Centra vojaških šol (Hrvatsko vojno učilište), kjer nas je sprejel namestnik poveljnika kapitan Tihomir Erceg. Sprejel pa nas je tudi namestnik načelnika Generalštaba Hrvaške vojske, generalpodpolkovnik Dragutin Repinc. Uspešen obisk je končan s pogovori o nadaljnjih oblikah sodelovanja med Hrvaškim častniškim zborom in Zvezo slovenskih častnikov na lokalni (obmejni) in državni ravni v naslednjih letih.

obisk zsc pri hcz 2 obisk zsc pri hcz3 obisk zsc pri hcz 4 obisk zsc pri hcz 5 obisk zsc pri hcz 6

 

obisk zsc pri hcz 7