Sestanek predsedstva CISOR v Nemčiji

V programu Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) za leto 2023 je bila načrtovana naša udeležba na seji predsedstva Mednarodnega združenja podčastnikov rezerve (CISOR). To je bilo sklicano v februarju 2023 v Ingolstadtu v šoli Kopenske vojske Oboroženih sil Zvezne Republike Nemčije za inženirstvo. Seje predsedstva v Nemčiji se je udeležil višji praporščak Tomaž Lavtižar, član Predsedstva … Continue reading Sestanek predsedstva CISOR v Nemčiji