Informacija clanicam ZSČ o pridobitvi pomoči ali sofinanciranju projektov