Obisk pri avstrijskem združenju mirovnikov

Predstavnika Združenja slovenskih mirovnikov, veteranov mirovnih operacij, sta se v soboto, 15. junija, udeležila rednega letnega srečanja avstrijskih veteranov mirovnih operacij. Srečanje je potekalo v Ennsu, najstarejšem mestu na Zgornjem Štajerskem. Na osrednjem trgu je bila izvedena krajša slovesnost, s postrojem članov avstrijskega združenja. V postroju so bili tudi prapori in spominska enota avstro-ogrske vojske. Po slovesnosti je sledilo druženje, na katerem so bile podeljena priznanja posameznim članom združenja. Opravljen je tudi krajši pogovor z njihovim predsednikom Klausom Eggerjem, generalmajorjem v pokoju. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki poljskih, slovaških in čeških mirovnikov. Sledila je večerja in druženje.

1_Postroj članov avstrijskega združenja Modrih čelad

 

2_Gosti na slovesnosti na glavnem trgu v Ennsu

 

3_Častna salva zgodovinskega postroja avstrijske vojske

 

4_Nagovor predsednika avstrijskih modrih čelad Klausa Eggerja

 

5_Pogled na prapore zgodovinskih enot avtroogrske vojske

 

6_Prapor avstrijskih modrih čelad na čelu postroja praporov

Besedilo: V. Maraš

Foto: M. Fišer

Razstava Združenja slovenskih mirovnikov v Ormožu o udeležbi pripadnikov Slovenske vojske in Policije na MOM

Ker je med Ormožani vsaj 54 pripadnikov SV, ki so že bili na Mednarodnih operacijah in misijah (MOM), se nam je zdelo prav, da razstavo ZSM o MOM postavimo tudi v Ormožu. OZVVS in OZSČ Ormož sta skupaj poiskala prostor in z ormoškim županom dogovorila, da je razstava ma ogled tudi naključnim turistom v Ormožu, ki je 2023 zaznamoval 750 letnico prve omembe mesta pod enakimi pogoji kot je to veljalo za razstave, ki so posvečene omenjenemu jubileju.

Razstavo smo prevzeli v Mariboru po DOV VGM 20. 5. 2023 in jo prenesli v Ormož. Člani OZSČ Ormož smo razstavo ZSM o MOM dopolnili s podatki in fotografskim gradivom o Ormožanih na MOM.

V letu 2023 smo poskrbeli za organiziran ogled razstave:

 

 • Najprej so si razstavo, 6. junija 2023, ogledali učenci OŠ Središče ob Dravi 6. 6. 2023. Razstavo si je ogledalo 175 učencev.
 • 7. 2023 smo bili počaščeni z obiskom ormoškega podžupana Zlatana Fafoliča in župana Občine Središče ob Dravi Tonija Jelovice, predsednika ZVVS Ladislava Lipiča in podpredsednika ZVVS Venčeslava Ogrinca, nekdanjega predsednika ZSČ Alojza Šteinerja, člana vodstva PVD SEVER Maribor Mirka Ploja, predsednice ZZB za vrednote NOB Ormož Aljoše Vodnik. Prisostvovali so tudi predsednik OZSČ Ormož polkovnika Ernest Pleh, predsednik Gasilske zveze Ormož mag. Dejan Jurkovič in poveljnik Gasilske zveze Ormož Tonček Lisjak. S svojo prisotnostjo so nas počastile delegacije OZVVS Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše, Maribor, Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota, PVD SEVER, OZSČ Ormož in Slovenska Bistrica, Ljutomer in Gornja Radgona ter Gasilske zveze Ormož, skupaj si je razstavo ogledalo 175 obiskovalcev.
 • V okviru študijskega potovanja, 12. 9. 2023 v Ormožu, si je razstavo ogledalo 24 kandidatov za častnike iz Šole za častnike.
 • Obisk 47 članov DU MORS iz Celje v Ormožu, 21. 9. 2023, je popestrilo z ogledom razstave.
 • Za potrebe SOBRA smo, 22. 9. 2023, razstavo postavili na sejmišču v Gornji Radgoni, kjer smo skupaj s pripadniki VM SV ves teden skrbeli za vodenje mladih in drugih obiskovalcev po razstavi. Razstavo si je v treh dneh ogledalo vsaj 300 mladih.
 • Srečanje nekdanjih pripadnikov TO VŠP, 11. 10. 2023 v Ormožu, je omogočilo tudi njim ogled razstave.
 • Obisk 125 članov PVD SEVER iz Posavja, Zasavja in Gorenjske, v Ormožu 25. 10. 2023.
 • Člani predsedstva OZVVS Ormož, so si razstavo ogledali 8. 11. 2023.
 • Srečanje članov PVD SEVER Maribor in OZVVS Ormož, dne 22. 12. 2023, je vključevalo tudi ogled naše razstave.

 

Hvala Združenju Slovenskih mirovnikov, da smo člani OZSČ Ormož, veterani iz OZVVS Ormož in PVD SEVER odbor Ormož, imeli razstavo o MOM v Ormožu in priložnost, da smo lahko organizirali oglede obiskovalcem različnih starosti in jim predstavili specifičen del krepitve državotvornosti Slovenije in ohranjanja domoljubja.

1_Razstava o MOM na OŠ Sreidišče 6. 6. 202

 

2_ogled razstave o MOM v Ormožu 2. 7. 2023 

 

3_Kandidati iz ŠČ na ogledu razstave v Ormožu 12. 9. 2023

 

4_Obiskovalci iz DU MORS Celje v Ormožu 21. 9. 2023

 

5_ Postavitev razstave o MOM na SOBRA 22. 9. 2023 

 

6_Ogled rastave s strani pripadnikov TO VŠP 11. 10. 2023 

 

7_Člani PVD SEVER so si ogledali razstavo 25. 10. 2023

Besedilo: Miran Fišer

Foto: Miran Fišer, Saša Fišer, Jože Kosi, Franc in Ivan Puklavec ter Drago Kukovec


10. LETNI ZBOR ZDRUŽENJA SLOVENSKIH MIROVNIKOV, VOJAŠNICA ANKARAN, 25.2.2023

Člani Združenja slovenskih mirovnikov (ZSM) smo dne 25. 2. 2023 v vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu, izvedli že svoj 10., letos tudi volilni letni zbor.

Zaradi opravičene odsotnosti predsednika in 2. podpredsednika je vse navzoče ob 10.00 uri pozdravil brigadir Anton Turk. Nato nam je v spominski sobi 430. Mornariškega diviziona (430. Mod) poveljnik enote kbl Bogomir Tomažič predstavil kratek oris novejše zgodovine enote in nekaterih projektov doma in v tujini. Nato smo se odpravili na ogled nove opreme enote za iskanje in odstranitev podvodnih minsko eksplozivnih sredstev, ki jo bodo v enoti do konca letošnjega leta uvedli v operativno uporabo. Predstavitev 430. Mod smo zaključili v sejni sobi, kjer nam je poveljnik še podrobneje opisal nekatere projekte in odgovarjal na naša vprašanja.

 1. LZ smo nadaljevali ob 11.00 uri s potrditvijo dnevnega reda in izvolitvijo organov letnega zbora. Sledila so poročila za leto 2022 in sicer Poročilo predsednika ZSM, Finančno poročilo ter poročili Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, ki so bila vsa sprejeta soglasno. Ker se je organom ZSM iztekel 3 – letni mandat, so prisotni člani ZSM za naslednji mandat 2023-2026 izvolili nove organe ZSM v sestavi:

– Predsednik ZSM: Vasilije MARAŠ;

– 1. podpredsednik: Bojan GREGORIČ;

– 2. podpredsednik: Renato PETRIČ;

– sekretar ZMS: Robert SIMONIČ; blagajnik: Martin JUGOVEC in

– 6 članov IO ZMS: Anton TURK, Mirko CIGLER, Vilibald POLŠAK,    Janez PATE, Zvezdan MARKOVIČ in Bojan DORIČ;

– Nadzorni odbor: predsednik Vladimir MAHER in člana Samo        ZANOŠKAR in Janko KOLAR ter

– Častno razsodišče: predsednik Miran FIŠER in člana Anton          TURK (Novo mesto) in Dušan GREŠAK.

Nato smo, z nekaj dopolnili, soglasno sprejeli Načrt dela ZSM za leti 2023 in 2024 ter Finančni načrt za leto 2023. Med dopolnili načrta dela sta najpomembnejši:

– soglasno sprejeta pobuda, da delovna skupina ZSM pripravi pisni predlog za smiselno vključitev veteranov Mednarodnih operacij in misij ( MOM ) v Zakon o vojnih veteranih ter

– soglasno sprejeta pobuda, da ZSM pred poletjem pripravi okroglo mizo na temo oblike in vsebine bodočih MOM po koncu vojne v Ukrajini.

V nadaljevanju je podpredsednik ZSČ brigadir Martin JUGOVEC podelil še tri priznanja ZSČ. Prejemniki so: Bronasta medalja ZSČ – Mirko CIGLER, Pisni priznanji ZSČ – Janez PATE in Bojan GREGORIČ ter dva prejemnika, katerim bosta priznanji vročeni naknadno zaradi opravičene odsotnosti: Srebrna medalja ZSČ – Renato PETRIČ in pisno priznanje ZSČ – Janko KOLAR.

Pred zaključkom zbora je Bojan Gregorič zboru predstavil tudi okvirni načrt in podrobnejšo vsebino strokovnega potovanja v Italijo, ki bi bil izveden predvidoma v prvem tednu meseca oktobra.

Po koncu letnega zbora smo se udeleženci premaknili v Piran, kjer smo si ogledali stalno razstavo v Pomorskem muzeju. Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo muzejski svetnici Bogdani Marinac za podrobno predstavitev in vodenje po muzeju.

 1. LZ ZMS smo končali z druženjem na poznem kosilu v restavraciji Bandima v Ankaranu.

ZA MIR V SVETU !

Strokovna ekskurzija članov ZSM na Gorenjskem

Člani Združenja slovenskih mirovnikov so se udeležili zadnje letošnje aktivnosti, strokovne ekskurzije na Gorenjsko. Zbrali so se v prostorih OZSČ Creina in Društva Bilečanci Slovenija, v vojašnici Petra Petriča v Kranju. Predsednika združenj: polkovnik Bojan Potočnik, OZSČ Creina in maj. Zlatko Filej, Bilečanci, sta predstavila delovanje njihovih društev. Podpolkovnik Anton Rešek, predsednik OZVVS Kranja, je predstavil muzejsko zbirko, ki so jo kranjski veterani, uredili v prostorih nekdanje stražnice v vojašnici. Udeleženci so z zanimanjem spremljali njegovo razlago o nastanku in razvoju Teritorialne obrambe na Gorenjskem ter njeno delovanje v času vojne za samostojno Slovenijo. Že od leta 1973 so pripadniki razporejeni v 3. bataljon 21. brigade TO hranili na domu osebno pehotno oborožitev, skupaj z enim bojnim kompletom streliva. To je bila edina takšna enota v takratni državi. Slednja je bila kot prva bojna enota TO postrojena za pregled njene opremljenosti dne 11. 12. 1990. Zopet so izvedeli marsikaj novega o vlogi Teritorialne obrambe v prelomnih trenutkih slovenske zgodovine. Sledil je ogled muzeja Avsenik v Begunjah. Dan se je zaključil z druženjem in skupnim kosilom.

1_Sledenje predstavitvi OZSČ Creina in Bilečancev

 

2_Predstavitev domačinov s strani predsednika pk. Potočnika in maj. Fileja

 

3_Podelitev emblema ZSM v zahvalo OZSČ Creina in Bilečancem za podporo

 

4_Predstavitev muzejske zbirke OZVVS Gorenjske

 

5_Predstavitev muzejske zbirke OZVVS Gorenjske

 

6_Predstavitev načina in razporeditve 3. bataljona 21. brigade TO okoli letališča Brnik

 

7_ Uniforma pripadnikov alpsko-izvidniških vodov TO

 

8_Državna zastava s podpisi pripadnikov enote TO na Jezerskem leta 1991

 

9_Podelitev emblema ZSM v zahvalo za prikazano

 

10_Udeleženci strokovne ekskurzije

 

11_Predstavitev zbirke muzeja Avsenik v Begunjah

 

12_Spremljanje filmske predstavitve poti ansambla Avsenik

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Vasko Maraš in Robert Simonič

 

Delovno srečanje z avstrijskimi mirovniki

Od začetka delovanja Združenja slovenskih mirovnikov je bilo vzpostavljeno sodelovanje z avstrijskimi mirovniki oz. njihovim združenjem Blue Helmet oz. Austrian Peacekeppers. Srečanja in sodelovanje na posameznih dogodkih je bilo utečeno in izvajano na zadovoljstvo vseh udeležencev. S pojavom pandemije, pa so se stiki prekinili. V želji, da bi se ponovno obudili, še posebej, ker je na obeh straneh izbrano novo vodstvo združenj. Tako sta nas na naše vabilo, obiskala predsednik avstrijskega združenja Nikolaus Egger, generalmajor v pokoju  in generalni sekretar združenja Hans Zimmerman, rezervni nadporočnik v pokoju. S strani našega združenja so se srečanja udeležili predsednik Vasko Maraš, polkovnik v pokoju, sekretar Robert Simonič, podpolkovnik in predsednik nadzornega odbora Vlado Maher, brigadir v pokoju. Po kratkih predstavitvah udeležencev in predvsem obeh organizacij je osrednji del pogovorov bil namenjen prihodnjemu sodelovanju. Slednje se naj bi izvajala na področju izmenjave predavateljev oz. predstavitvi posameznih aktualnih zadev, udeležbi na okroglih mizah in drugih podobnih dogodkih.

1_Brigadir Vilibald Polšak pozdravlja vodji delegacij

 

2_Pogovor o delovanju CVŠ

 

3_Predsednik in generalni sekretar avstrijskega združenja

 

4_Razgovor je potekal v dobrem vzdušju

 

5_Ogled Vojaškega muzeja Slovenske vojske

 

6_Izmenjava daril_plaketa avstrijskega združenja

 

7_Izmenjava spominskih daril_Zbornik 20 let MOM


Pohod za mir »Konec rasizma – Gradite mir«

V počastitev mednarodnega dneva miru, ki se obeležuje 21. septembra, so veteranske organizacije,  članice Svetovne federacije veteranov, organizirale tradicionalni pohod za mir. Pohod se je pričel pri Moderni galeriji in končal na Mestnem trgu. Pohoda so se udeležili predstavniki organizatorjev Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze društev in klubov MORiS ter Zveze slovenskih častnikov in Zveze društev civilnih invalidov vojne Slovenije in ostali pohodniki. Med ostalimi tudi predstavnika Zveze slovenskih mirovnikov.

Pred Magistratom je zbrane pozdravil podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin. Povezovalec prireditve je prebral poslanico generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov  Antonia Guterresa. V njej je poudaril, da rasizem zastruplja srca in misli ljudi ter spodkopava mir. Zato je moto letošnjega dneva miru »Konec rasizma – Gradite mir«. Slavnostni govornik je bil Gregor Pečan, sicer predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev. V svojem govoru je poudaril pomen miru, ki pa ni samoumeven temveč je ogrožen zaradi ekonomskih interesov in pohlepa. To posledično dela bogate še bolj bogate in revne še bolj revne.

Prireditev je zaključil pihalni orkester Policije, ki je bil tudi na čelu pohoda in je s koračnicami dajal tempo pohodnikom.

 

1_Na začetku pohoda s transparentom z napisom pohoda

 

2_Priprave za pohod

 

3_Na pohodu

 

4_Na Tromostovju

 

5_Po Čopovi

 

6_Pred Mestnim trgom

 

7_Prapori veteranskih in domoljubnih organizacij

 

8_Pogled na udeležence slovesnosti

 

9_Slavnostni govornik Gregor Pečan

 

10_Nastop Policijskega orkestra in solista

 

11_Na slovesnosti

 

Besedilo in fotografije: Vasko Maraš


Dan odprtih vrat v Vojašnici generala Maistra

Združenje slovenskih mirovnikov se je predstavilo obiskovalcem Dneva odprtih vrat v Vojašnici Generala Maistra. Udeležili smo se tradicionalne predstavitve domoljubnih in veteranskih združenj, ki že vrsto let poteka pred Kadetnico. Po dveh letih prekinitve je bil, v soboto 21. maja, zopet izveden dan odprtih vrat vojašnice. Janko Kolar, je ob sodelovanju s sekretarjem Robertom Simoničem, tradicionalno zagotovil uspešno predstavitev obiskovalcem.

Besedilo in fotografiji: Vasko Maraš


Petindvajset let in 5 dni kasneje

V Parku vojaške zgodovine v Pivki je bila 19. maja izvedena okrogla miza o začetku udeležbe pripadnikov Slovenske vojske in s tem Republike Slovenije v mirovnih operacijah in na misijah. Dogodek je organiziralo Združenje slovenskih mirovnikov – veteranov mirovnih operacij in misij, v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine in Vojaškim muzejem Slovenske vojske. Na dogodku je sodelovalo preko trideset udeležencev. Panelisti razprave, ki jo je vodil predsednik združenja Vasilije Maraš, polkovnik v pokoju, so sodelovali takratni akterji. Slednji so vplivali, organizirali in izvajali dejanja potrebna za pripravo, napotitev in izvedbo prvih treh kontingentov Slovenske vojske, ki so bili napoteni na naloge v letu 1997. To so bile naloge, ki jih pripadniki Slovenske vojske do tedaj še niso izvajali.

Svoje izkušnje so predstavili mag. Mirko Cigler, upokojeni veleposlanik, ki je v obdobju, 1994 – 1998 deloval v predstavništvih ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi na Dunaju in pri Severnoatlantskem zavezništvu v Bruslju. Mag. Viktor Krajnc, brigadir v pokoju, takratni namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, odgovoren za koordinacijo priprav in izvedbe znotraj Slovenske vojske in ministrstva, je izpostavil dileme in postopke, ki so morali biti izvedeni, ob napotitvi prvega kontingenta v Albanijo. Od odločitve za napotitev sprejete konec marca 1997, do napotitve 14. maja 1997, je minilo samo mesec dni in pol. Takrat smo iz nič pripravili in izvedli vse postopke, ki so bili potrebni za napotitev prve enote. To je bila enota, ki ji je poveljeval major Boris Gregor. Sestavljena je bila iz sanitetne enote, podpornega dela in častnikov za povezavo s poveljstvom misije. Podrobnosti o pripravah na napotitev, še posebej v logističnem delu, je predstavil Stojan Kastelic, polkovnik v pokoju, ki je bil takrat odgovoren za logistični del izvedbe operacije, kot namestnika oddelka za logistiko na generalštabu in pripadnik kontingenta.

Janez Slapar, generalmajor v pokoju, je predstavil delo vojaškega svetovalca pri Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov, kjer je deloval v treh različnih mandatih. Podrobneje je predstavil proces odločanja na področju mirovnih operacij znotraj OZN. Izkušnje poveljnika prvega kontingenta na misiji OZN, je predstavil polkovnik Boško Haupt, ki je podrobneje predstavil sistem usposabljanja znotraj 10. bataljona za mednarodno sodelovanje, ki je izvajal priprave na misijo in kasnejši prenos izkušenj na naslednje kontingente.

Polkovnik samo Zanoškar, je predstavil prosec odločanja in izbire prispevkov posameznih držav za operacijo Nata oz. sil Sforja v Bosni in Hercegovini. Takrat je pri vrhovnem poveljstvu Nata v Monsu delovala Partnerska celica, ki je bila povezava med generalštabom in vrhovnim poveljstvom. Oktobra 1997, so bili v sestavo Sforja napoteni trije helikopterji in transportno letalo. Njihove priprave in delovanje, ki je bilo zaradi štirinajstdnevnih rotacij posadk različno od drugih kontingentov, je predstavil Srečko Habjanič, polkovnik v pokoju. Slednji je bil takrat poveljnik helikopterske enote in pilot prvega helikopterja, ki je poletel na nalogo 30. oktobra 1997.

Predstavitve so v celoti posnete in bodo predstavljene na YouTube kanalu Parka vojaške zgodovine in bodo na razpolago širši javnosti.

Dogodek se je zaključil v prijetnem druženju udeležencev prvih kontingentov in ostalih sodelujočih.

 

Trajekt je odplul 14 maja1991_mi pa v Pivki 19 maja 2022

Trajekt je odplul 14 maja1991_mi pa v Pivki 19 maja 2022

Uvodna beseda predsednika ZSM pk Maraša

Panelisti okrog mize

Udeleženci okrogle mize

Pk Kastelic prvi kontingent Albe predstavlja njihovo delovanje

Pk Haupt poveljnik prvega kontingenta UNFICYP opisuje njihov začetek

Pk Zanoškar opisuje delo v slovenski celici partnerstva za mir 1997

Pk Habjanič opisuje priprave in prvi let za SFOR 30 oktobra 1997

Zahvala direktorju Parka vojaške zgodovine Janku Boštjančiču

Zahvala strokovnemu vodji Parka vojaške zgodovine Boštjanu Kurentu

Pogled na razstavo

 

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Bojan Dorič in Martin Jugovec


LETNI ZBOR ZDRUŽENJA SLOVENSKIH MIROVNIKOV

http://www.zsc.si/iz-mirovnikov/letni-zbor-zdruzenja-slovenskih-mirovnikov/


25 LET V SLUŽBI MIRU

http://www.zsc.si/iz-mirovnikov/25-let-v-sluzbi-miru/


ZDRUŽENJE SLOVENSKIH MIROVNIKOV VSTOPA

V DEVETO LETO DELOVANJA

http://www.zsc.si/iz-mirovnikov/zdruzenje-slovenskih-mirovnikov-vstopa-v-deveto-leto-delovanja/


Novi statut ZSM

Statut ZSM – 13.nov.2019_KONCNI (glej tudi datoteke za prenos spodaj)

Mednarodne operacije in misije ter javnost

 

Obramba-MOM članek


Razstava v službi miru

Na Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah je v ponedeljek, 6. maja 2019, potekalo odprtje razstave »Razstava v službi miru – Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in na misijah«. Odprtja razstave so se udeležili podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, major Zvezdan Marković iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske, štabni vodnik Bojan Dorič član OZSČ Domžale in Združenja slovenskih mirovnikov in udeleženec mirovnih misij in operacij, ki je prevzel organizacijo dogodka ter častnika OZSČ Domžale, major Milan Narat in stotnik Marjan Galien.

Vir: Miro Pivar

Razstava bo na OŠ Venclja Perka gostovala med 6. in 11. majem 2019. Po odprtju razstave je bil organiziran voden ogled za učence 8. in 9. razredov. Odprtje razstave je spremljal kratek kulturni program, ki so ga pripravili učenci OŠ Venclja Perka pod vodstvom Katje Erban.

This slideshow requires JavaScript.

Milan Narat

Več na povezavi: Razstava v službi miru


EU, Nato in Slovenija

 

Strokovna ekskurzija ZSM 2018


Predsednik IZ Mirovnikov je sprejel delegacijo francoskega združenja veteranov mirovnih operacij OZN

V sredo, 8. avgusta 2018 je predsednik Združenja slovenskih mirovnikov (ZSM) Anton TURK na svojem vrtu sprejel delegacijo francoskega združenja veteranom mirovnih operacij OZN “ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOLDATS DE LA PAIX”, ki so z motorji na krožni poti po Evropi. Njihova tura sodi v počastitev 70. obletnice prve mirovne operacije OZN.  Francoski veterani so predali posebno pismo predsednika francoskega združenja, izmenjali pa smo si priložnostna spominska darila in se dogovorili za morebitno sodelovanje med obema združenjema.”

Pismo AISP0001

Besedilo in fotografija: Anton Turk, predsednik ZSM.


Srečanje z avstrijskimi mirovniki

 

Po dveh letih smo se člani Združenja slovenskih mirovnikov spet srečali z avstrijskimi mirovniki. Povabili so nas na njihovo letno srečanje. Vsako leto imajo podobno srečanje v drugi zvezni deželi. Tokrat so bili organizatorji mesta Dunaj. V polni dvorani vojaškega muzeja kopenske vojske so se zbrali predstavniki vseh zveznih dežel, razen Štajerske. Bili so prisotni tudi številni gostje, med njimi državni sekretar z ministrstva za obrambo, predstavniki mirovniške organizacije z Madžarske, Slovaške in Slovenije. V pozdravnem nagovoru sem ob lepih pozdravih našega združenja in želji po dobrem sodelovanju v prihodnje izpostavil tudi pomoč generala Greindla, ki je še vedno njihov predsednik, pri ustanovitvi našega združenja. Od 10. do 12. oktobra organizirajo okroglo mizo na temo: ženske v mirovnih operacijah. Povedal sem jim, da smo se na našem združenju odločili za enako temo. Povabili so nas k udeležbi in krajšemu prispevku kako gledamo na udeležbo žensk v mirovnih operacijah pri nas. Po uradnem delu srečanja so tekli pogovori o sodelovanju in izzivih v prihodnje. Z Bojanom Gregoričem, ki sva bila udeleženca tega srečanja, sva dobila, on srebrni, jaz pa zlati viteški križec, kot priznanje avstrijskih mirovnikov za pristno sodelovanje.

 

Besedilo in fotografija: mag. Vladimir Maher.


 

Predstavitev zbornika 20 let v službi miru

 

V okviru dogodkov, ki so bili namenjeni obeležitvi 20. obletnice prve napotitve pripadnikov Slovenske vojske in Policije ter 10. obletnici napotitve prvih civilnih funkcionalnih strokovnjakov v mirovne operacije in na misije, je bil izdan zbornik »20 LET V SLUŽBI MIRU«, v katerim so opisani dogodki in vloga posameznikov v tistih začetnih časih. Ideja o nastanku zbornika je nastala v Združenju slovenskih mirovnikov, ki združuje zainteresirane posameznike z izkušnjami iz mednarodnih operacij in misij tako iz Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo, civilnih funkcionalnih strokovnjakov ali diplomacije oziroma vseh, ki podpirajo sodelovanje Republike Slovenije v mirovnih operacijah in na misijah. Prispevke za zbornik, skupno jih je 32, so napisali posamezniki iz Slovenske vojske, Policije, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve in Fakultete za družbene vede.

Prispevki v zborniku so razdeljeni v dva dela. Prvi je namenjen zgodovinskemu pregledu sodelovanja, vplivu sodelovanja v mednarodnih operacijah in na misijah na preoblikovanje Slovenske vojske ter pogledom različnih javnosti na to področje in vloge diplomacije, pripadnikov policije in civilnih funkcionalnih strokovnjakov. Hkrati je prikazan pogled Nata in Evropske unije na to področje. Pri tem so pomembni razumevanje lokalnega okolja in proces odločanja ob napotitvi v posamezno operacijo ali na misijo ter vloga diplomacije in preučitev mednarodnih okoliščin v širšem in ožjem okolju delovanja. Pomembne pa so tudi pridobljene izkušnje in njihova preučitev ter prenos na naslednje generacije. Prikazano je tudi sodelovanje slovenske diplomacije, še posebej v posebni opazovalni misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v Ukrajini. V drugem delu zbornika so zbrana pričevanja posameznikov, ki so zaslužni, da je država danes lahko ponosna na svoje pripadnike, ki so v dvajsetih letih sodelovali v različnih delih sveta, od Balkana, Bližnjega vzhoda, Sredozemlja in Afrike do Azije. Zbrani so pogledi tistih, ki so bili v takratnem vodstvu generalštaba, tistih, ki so pripravljali pravilnike, ki so bili podlaga za napotitev, ter predvsem tistih, ki so bili pripadniki ali vodje kontingentov v Albi, Unficypu, Untsu, Kforju, Isafu ter v številnih drugih operacijah in na misijah.

V okviru dneva CVŠ je bila organizirana predstavitev zbornika slušateljem generalštabnega programa, višjega štabnega tečaja in višjega štabnega usposabljanja za podčastnike. Predstavitve, ki jo je usmerjal polkovnik Vasilije Maraš, urednik zbornika, so se udeležili posamezni avtorji prispevkov, upokojeni veleposlanik Mirko Cigler, upokojeni major Stasil Burja, direktor Direktorata za obrambne zadeve Srečko Zajc, VVU XIV razreda Andrej Strahovnik, doktor medicine in pripadnik PPRS ter upokojeni generalmajor drl. Alojz Šteiner.

Gospod Mirko Cigler je predstavil takratne mednarodne okoliščine in vlogo MZZ v tistem obdobju, način dela in priprave na Albo, z vidika diplomacije in vlogo Italije in OVSE.

Major Stasil Burja je predstavil priprave na Gornji Karabah in kako so bile te izkušnje uporabljene v pripravah na Albo in koliko so mu te izkušnje pomagale ob vodenju prvega “kopenskega” kontingenta v Sforju.

Gospod Srečko Zajc je predstavil začetke delovanja in vlogo civilnih funkcionalnih strokovnjakov ter osebne izkušnje iz operacije Isaf, kamor je bil napoten kot prvi civilno funkcionalni strokovnjak.

VVU Andrej Strahovnik je predstavil izkušnje, ki jih je dobil kot zdravnik v Role 1 v Bosni in Hercegovini ter Isafu.

Upokojeni generalmajor dr. Alojz Šteiner je predstavil kako on, preko svojega preučevanja in izkušenj, vidi vpliv udeležbe pripadnikov Slovenske vojske v MOM na transformacijo Slovenske vojske.

This slideshow requires JavaScript.

 

Besedilo: Vasilije Maraš

Fotografije: Carmen Kos

 

 

Slovesnost in odprtje razstave »V službi miru: RS v MOM«

 

V petek, 1. decembra, je v Avditoriju generala Maistra v Kadetnici v Mariboru potekala slovesnost pred odprtjem razstave z naslovom »V službi miru: Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in na misijah«. Slovesnosti so se udeležili generalni sekretar MORS, mag. Boris Balant, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder, brigadir mag. Vilibald Polšak, poveljnik Centra vojaških šol, predsednik Združenja slovenskih mirovnikov, brigadir v pokoju Anton Turk, pripadnice in pripadniki prvih kontingentov Slovenske vojske na MOM ter pripadniki, zaposleni v Vojaškem objektu Kadetnica. Po slovesnosti je sledilo odprtje razstave in voden ogled.

Več na >>>http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/slovesnost-in-odprtje-razstave-v-sluzbi-miru-republika-slovenija-v-mednarodnih-operacijah-in-na/

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 


 

mirovniki zgibanka

mirovniki zgibanka 1

 

 

 

 

 

 

 

organigram