Posodobljeni seznam prejemnikov priznanj, ki so podeljena, bo objavljen najmanj enkrat letno. V seznamu so prejemniki priznanj razvrščeni po združenjih ZSČ ali drugih organizacijah izven ZSČ. v seznamu lahko s funkcijo Ctr F iščete podatke o prejemnikih priznanj tudi po imenu, priimku, organizaciji, lahko pa tudi po datumu, če vam je znan. Morebitne napake pri zapisih sporočite na naslov el. pošte generalnega sekretarja ZSČ. V objavljenih seznamih so upoštevana podeljena priznanja vključno s 16. sejo Predsedstva ZSČ, ki je bila 15. januarja 2020.