Predsedstvo na podlagi 25. člena Statuta ZSČ imenuje  naslednje organe:

  • Odbor za izvajanje programov Zveze,
  • Odbor za pravne in statutarne, organizacijske in administrativne zadeve ter priznanja Zveze,
  • Odbor za mednarodno sodelovanje Zveze,
  • Odbor za finančno poslovanje Zveze,
  • Odbor za odnose z javnostmi in publicistiko Zveze in
  • Odbor za logistiko in materialno poslovanje Zveze.

Predsedstvo lahko po potrebi ustanovi tudi druga delovna telesa.

Tako je predsedstvo poleg odborov, ki so opredeljeni v 25 členu, imenovalo še Odbor za organizacijo ešalona zastavonoš in protokol Zveze.

Torej imamo skupaj sedem odborov.

Naloge odborov so opredeljene v Poslovniku o delu PZSČ, ki si ga lahko pogledate v prilogi.