E – učenje

Izhodišča za elektronsko učenje

(e-učenje)

 E-učenje, oziroma e-izobraževanje, predstavlja izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije oziroma interneta. Pri tej vrsti izobraževanja sta učenec in učitelj praviloma krajevno in časovno ločena, vendar med njima obstaja neka komunikacija. Pravi pomen je e-učenje dobilo prav z vzpostavitvijo učinkovitih načinov komunikacije prek interneta. Najpogostejša oblika e-učenja se pojavlja v kombinaciji s tradicionalno obliko poučevanja, to je kombinirano izobraževanje, kamor sodi tudi kombinirano učenje.

E-izobraževanje označuje še cela vrsta drugih izrazov, med njimi najpogostejši je e-učenje. Velikokrat še vedno zasledimo izobraževanje na daljavo, daljinsko učenje in podobno. E-učenje prinaša sodelujočim celo vrsto prednosti v primerjavi s klasičnim načinom izobraževanja.

Predsedstvo ZSČ se je odločilo, da svojem članstvu ponudi možnost učenja na daljavo v sodelovanju s Centrom za elektronsko izobraževanje Ministrstva ta obrambo (CEI MORS). Člani ZSČ imajo možnost, da postanejo uporabniki e-učenja in uporabljajo Elektronsko učilnico Slovenske vojske. Z uporabo e-učenja bodo člani ZSČ spoznavali vsebine, ki jih e-učilnica nudi in razširili svoja znanja predvsem na vojaško strokovnem področju. S pomočjo e-učenja v obliki tečaja se vsebinsko prouči tema, na koncu vsakega proučevanja teme pa je testiranje znanja udeleženca v e-učenju, Vsakemu posamezniku, ki uspešno reši test, CEI MORS izda potrdilo o uspešnem zaključenem tečaju posamezne teme.

CEI MORS je ponudil nabor tečajev za samostojno učenje, ki so primerni za članstvo ZSČ. Odbor za izvajanje programov ZSČ je proučil predlagan nabor, predlagal predsedstvu ZSČ tečaje, ki so primerni za e-učenje pri članstvu v naslednjih treh letih. Skladno z odločitvijo predsedstva ZSČ predstavlja nabor tečajev za e-učenje priloga Programa dela ZSČ.

V sodelovanju s CEI MORS bo predsedstvo ZSČ, preko odbora za izvajanje programov, spremljalo vključevanje članov ZSČ v e-učenje, potek posameznih tečajev in njihov zaključek. Predsednik odbora bo o tem obveščal predsedstvo najmanj dvakrat letno (junij in december). Predsedstvo ZSČ bo periodično obveščalo svoje članice o vključenosti njihovih članov v e-učenje in uspešnem zaključku tečajev.

Udeležba članov ZSČ v e-učenju pri CEI MORS in njihovi rezultati se obvezno vnese v letna poročila o delu članic in Zveze.

Podelitev potrdil članom ZSČ, ki so uspešno zaključili tečaj e-učenja, se bo izvedlo slovesno enkrat letno praviloma na letnih zborih članic.

Priloga:

–       Nabor tečajev e-učenja v CEI MORS