zsc vizitka header

Zvezo slovenskih častnikov    (v nadaljevanju Zveza) kot naslednico Zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije so ustanovila občinska in območna združenja slovenskih častnikov leta 1993, registrirana pa je bila 8. 3. 1994.

Njen prvi in dolgoletni predsednik je bil polkovnik Miha Butara (1994 – 2010), potem polkovnik dr. Bojan Potočnik (2010 – 2012), generalpodpolkovnik Albin Gutman (2012 – 2014) in generalmajor dr. Alojz Šteiner (2014 – 2022). Od leta 2022 je predsednik Zveze generalmajor Dobran Božič.

 Poleg občinskih in območnih združenj slovenskih častnikov se v Zvezo vključujejo tudi posamezna interesna združenja, ki združujejo posameznike na določenem interesnem področju in delujejo na področju vojaštva, obrambe, zaščite, reševanja ali varnosti. Posamezna združenja in Zveza imajo tudi odločbo Ministrstva za obrambo o delovanju v javnem interesu na področju obrambe.

Posamezna združenja in Zveza pri izvajanju svojega poslantstva težiščno sodelujejo s Slovensko vojsko, organizacijskimi enotami Ministrstva za obrambo, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev SEVER, z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, ki so združene v Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, ter z ostalimi subjekti na lokalni ravni (občine, šole, društva, …), s katerimi imajo skupne interese.

Posamezna združenja in Zveza prav tako sodelujejo na mednarodni ravni s podobnimi stanovskimi združenji in organizacijami. To sodelovanje je maloobmejno, bilateralno in multilateralno.