Višji štabni vodnik Temnikar Jože, predsednik OZSČ Dravograd