Dne 2. 6. 2018 je pri dvorcu Bukovje v Dravogradu potekalo petnajsto delovno srečanje zastavonoš in praporščakov Zveze slovenskih častnikov ter drugih sorodnih in domoljubnih organizacij. Namen srečanja je bil pridobiti in obnoviti znanja o nošenju prapora, o obnašanju zastavonoš v postroju in izven postroja ter ob raznih prireditvah in drugih podobnih priložnostih. Potekal je tudi prikaz reševanja zastavonoše, ki ga je doletela trenutna slabost. Reševanje je vodil in demonstriral inštruktor Reševalne postaje Ravne na Koroškem.

Usposabljanje je bilo izvedeno na visokem kakovostnem nivoju. Člani OZ ZSČ Dravograd in regijska koordinatorja praporščakov so z ekipo izvedli vse zastavljene naloge, tako da je bil cilj urjenja dosežen.

Usposabljanje je bilo izvedeno v skladu s programom aktivnosti in v predvidenih časovnih usmeritvah zveze in združenja OZ ZSČ Dravograd. Udeležili so se ga skupaj 103. udeleženci; od tega enainpetdeset častnikov, triindvajset drugih praporščakov, štiriindvajset spremljevalcev, en inštruktor reševalne postaje ter štirje pomočniki pri logistiki. Poskrbljeno je bilo za pogostitev ter za družabne igre, ki so sledile po uradnem delu srečanja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Jože Temnikar, fotografije: Zdenko Kupčič.