Dne 24. 3. 2018 je bila v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu redna in hkrati volilna Skupščina ZSČ Slovenije. Iz OZ ZSČ Dravograd se nas je Skupščine udeležilo pet članov OZ ZSČ Dravograd: predsednik, sekretar in trije praporščaki, ki so imeli ob tej priložnosti svoje zadolžitve. Jože Temnikar, namestnik vodje ešalona zastavonoš in praporščakov kot praporščak ZSČ Slovenije, sekretar Vinko Močilnik z vsemi pooblastili za volitve na Skupščini,  Martin Hranjec kot praporščak OZ ZSČ Dravograd, Marjanca Štern, ki je bila v pomoč pri podelitvi priznanj, ter Zdenko Kupčič kot fotograf in kronist. Volitve so potekale brez zapletov. Izvoljeno je bilo staro novo vodstvo z manjšimi spremembami v predsedstvu. Tako imamo sedaj Korošci v predsedstvu dva člana. Koordinatorja za Koroško, brigadirja Alojza Jeharta, ki je član OZ ZSČ Mislinjske doline, in člana v Komisiji za nadzor delovanja zveze, stotnika Zdravka Kaca, ki je še aktiven v SV in je naš član.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Jože Temnikar, fotografije: Zdenko Kupčič in Valentin Klemenčič.