6. marca 2018 je bila letna konferenca – zbor članov OZ ZSČ Dravograd v dvorcu Bukovje v Dravogradu. Udeležilo se je veliko članov združenja, seveda pa so nas počastili tudi predstavnik občine, KS Dravograd, poslanec državnega zbora, predstavnik vodstva ZSČ, predsedniki sosednjih združenj ZSČ Koroške in Velenja, SEVER za Koroško in seveda predstavniki podpisnikov listine o medsebojnem sodelovanju. Konferenca se je zaključila z sprejemom sklepov o bodočem delu združenja terz druženjem ob dobri malici.

PodžupanObčine Dravograd nam je na letni konferenci Združenja slovenskih častnikov Občine Dravograd čestital za opravljeno delo ter izrekel pohvalo in zahvalo praporščakom tako našega in drugih domoljubnih društev, brez prisotnosti katerih si ne znamo predstavljati izvedbe občinskih proslav in dogodkov.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Jože Temnikar

Fotografije: Zdenko Kupčič