V petek 6. aprila 2018 je bila spominska slovesnost pri spomeniku padlim braniteljem Dravograda, ki ga je okupator napadel 6. 4. 1941. V kulturnem programu so sodelovali: godba na pihala Pernice, učenci OŠ Neznanih Talcev Dravograd in pevski zbor Goršek Čaki iz Šentjanža. S svojo prisotnostjo so program popestrili tudi praporščaki iz PO ZVV Koroška, SEVER za Koroško, OZSČ, OZZVV Dravske doline, Mislinjske doline, Mežiške doline, Dravograda ter prapora za vrednote združenj NOB iz Dravograda in PD Dravograd. Slavnostni govornik je bil Vinko Kranjc, predsednik za vrednote NOB Dravograd, proslavo pa je povezoval Željko Klajič. S svojo prisotnostjo pri polaganju cvetja in sveč k spomeniku je slovesnost počastila Županja občine Dravograd, Marijana Cigala. Na proslavi je bilo prisotnih veliko občank in občanov iz bližnje in daljne okolice ter predstavniki sosednjih občin.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Jože Temnikar

Fotografije: Zdenko Kupčič