OZSČ Pivka'S ARCHIVE

 • REGIJSKA KOORDINACIJA 7. 10. 2020 V PIVKI Na seji so bili prisotni: – Dejan STANČIČ- predsednik OZSČ, regijski koordinator, – Gregor RIBNIKAR- predsednik ObZSČ Pivka, – Vojka KOVAČIČ – predsednica ObZSČ Il. Bistrica, – Evgen PRIMOŽIČ – sekretar ObZSČ Pivka in – Robert NADOH – član UO ObZSČ Pivka. Na seji so obravnavali naslednji dnevni red: 1. Analiza porabe sredstev za […]

  CONTINUE READING
 • Občinsko združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Pivka je 28. februarja 2020 v prostorih PVZ Pivka izvedlo 5. letni občni in volilni zbor članov. Zbora se je udeležilo 16 članov ter vabljena predstavnika OZSČ Sežana in Ilirska Bistrica. Zbor je potekal v skladu s statutom in poslovnikom. Po uvodnem nagovoru predsednika združenja, ppk. Gregorja Ribnikarja, in izvolitvi […]

  CONTINUE READING
 • V soboto 23. novembra 2019 je v vojaškem objektu kadetnica – VOK v Mariboru potekal simpozij z vodstvi združenja ZSČ, namen katerega je bila seznanitev z letnim načrtovanjem in delom za leto 2020, medsebojnim informiranjem, predstavitvijo dobrih praks dela različnih združenjih in seznanitev z drugimi vsebinami. Sledila pa je tudi prestavitev zbornika ZSČ – 25 […]

  CONTINUE READING
 • V skladu z letnim načrtom aktivnosti so vse tri organizacije OZSČ Kraško-notranjske regije (Sežana, Ilirska Bistrica in Pivka) organizirale vojaško-strokovno ekskurzijo na Kočevsko s ciljem ogleda podzemnega kompleksa  imenovanega K-35,  na robu nekdanje kočevske vasi Škrilj ter gradu Kostel v dolini reke Kolpe. Ekskurzijo smo uspešno izvedli v prelepem jesenskem vremenu v soboto, 19. oktobra […]

  CONTINUE READING
 • Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja so največja prireditev v Sloveniji, na kateri se prebivalcem širšega območja predstavljajo enote Civilne zaščite, reševalne službe ter Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nasploh. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je letošnjo prireditev v sodelovanju z lokalno skupnostjo organizirala v Postojni. Na povabilo URSZR se je […]

  CONTINUE READING
 • V soboto 14. septembra so pripadniki 45. centra goseničnih bojnih vozil v vojašnici Stanislava Požarja v Pivki priredili dan odprtih vrat. Tudi člani združenja Zveze slovenskih častnikov Kraško notranjske regije smo se odzvali vabilu vojašnice za in bogatili dogodek z našo udeležbo. Na skupni stojnici smo vsa tri združenja ZSČ (Sežana, Pivka in Ilirska Bistrica) […]

  CONTINUE READING
 • V okviru festivala vojaške zgodovine so 13.septembra 2019, Uprava za obrambo Postojna , Park vojaške zgodovine Pivka in Občina Pivka organizirali nekdanji naborni običaj, tradicionalno vizito ali vestringo. V PVZ Pivka je tokrat na seznanitev vojaških obveznikov prispel en voz fantov letnika 2001, seveda v spremstvu vrstnic in vrstnikov, ki so sodelovali pri okrasitvi naborniškega […]

  CONTINUE READING
 • Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka je v petek 1. marca 2019 v dvorani Parka vojaške zgodovine v Pivki izvedlo redni letni zbor članov. Udeležila se ga je večina članov, povabilu na zbor pa sta se odzvala tudi koordinator Zveze častnikov Kraško-Notranjske regije ZS,Č major Dejan Stančič, in predsednica OZSČ Ilirska Bistrica, podpolkovnica Vojka Kovačič. Po […]

  CONTINUE READING
 • Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka je v petek, 2.februarja 2018 izvedlo Redni letni zbor članov. Udeležba je bila zaradi pravih zimskih razmer skromna, vendar pa dovolj velika, da se je zagotovila sklepčnost zbora. Občni zbor se je začel z uvodnim pozdravom predsednika  OZSČ Pivka, ppk Ribnikar Gregorja. Še posebej je pozdravil gostjo in sicer predsednico […]

  CONTINUE READING
 • V sredo, 29. novembra 2017, se je v Parku vojaške zgodovine v Pivki izvedel regijski posvet Zveze slovenskih častnikov Kraško-Notranjske (KNR) ter Južno-Primorske regije. Poleg najvišjih predstavnikov vseh treh kraško-notranjskih združenj slovenskih častnikov iz Pivke, Ilirske Bistrice in Sežane ter združenja slovenskih častnikov iz Kopra sta se posveta udeležila tudi generalmajor dr. Alojz Šteiner, predsednik […]

  CONTINUE READING
Zveza slovenskih častnikov 
©2021 ZSČAvtorji Emigma