Člani in članice OZSČ Pivka smo se v petek 24. februarja 2023 v prostorih Parka vojaške zgodovine v Pivki zbrali na rednem letnem zboru.

Po uvodni dobrodošlici s strani predsednika OZSČ Pivka, himne, pozdravnih nagovorov vabljenih gostov in po izvolitvi organov zbora smo v skladu z dnevnim redom pričeli z delom zbora.

Predsednik OZSČ Pivka ppk Ribnikar Gregor je podal poročilo o realizaciji letnega programa aktivnosti in finančno poročilo za leto 2022. Iz predstavitve je bilo razbrano, da je bilo v celoti realizirano več kot 70% načrtovanih nalog in vse ključne aktivnosti. Obe podani poročili smo soglasno sprejeli.

V nadaljevanju zbora nas je predsednik seznanil s predlogom finančnega načrta in letnega programa aktivnosti za leto 2023 ter predstavil težišča delovanja, kot so: udeležba na aktivnostih v organizaciji ZSČ (streljanja, pohodi, športne aktivnosti), organizacija vojaško strokovne ekskurzije ter aktivno sodelovanje v lokalnem okolju. Po kratki razpravi smo oba načrta za leto 2023 soglasno sprejeli.

V drugem delu zbora je sledila podelitev pisnih priznanj ZSČ. Za aktivno delo v OZSČ Pivka so priznanja prejeli naslednji člani:

Slavko Kralj

Milan Zalar

Rudi Zalar

Ob zaključku uradnega dela zbora smo v združenje sprejeli tudi štiri nove člane.

Naše druženje smo v sproščenem vzdušju ob prigrizku in dobri domači hrani zaključili v gostišču Herman v Pivki.

Besedilo in fotografije: Gregor Ribnikar