V Parku vojaške zgodovine v Pivki je bila 19. maja izvedena okrogla miza o začetku udeležbe pripadnikov Slovenske vojske in s tem Republike Slovenije v mirovnih operacijah in na misijah. Dogodek je organiziralo Združenje slovenskih mirovnikov – veteranov mirovnih operacij in misij, v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine in Vojaškim muzejem Slovenske vojske. Na dogodku je sodelovalo preko trideset udeležencev. Panelisti razprave, ki jo je vodil predsednik združenja Vasilije Maraš, polkovnik v pokoju, so sodelovali takratni akterji. Slednji so vplivali, organizirali in izvajali dejanja potrebna za pripravo, napotitev in izvedbo prvih treh kontingentov Slovenske vojske, ki so bili napoteni na naloge v letu 1997. To so bile naloge, ki jih pripadniki Slovenske vojske do tedaj še niso izvajali.

Svoje izkušnje so predstavili mag. Mirko Cigler, upokojeni veleposlanik, ki je v obdobju, 1994 – 1998 deloval v predstavništvih ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi na Dunaju in pri Severnoatlantskem zavezništvu v Bruslju. Mag. Viktor Krajnc, brigadir v pokoju, takratni namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, odgovoren za koordinacijo priprav in izvedbe znotraj Slovenske vojske in ministrstva, je izpostavil dileme in postopke, ki so morali biti izvedeni, ob napotitvi prvega kontingenta v Albanijo. Od odločitve za napotitev sprejete konec marca 1997, do napotitve 14. maja 1997, je minilo samo mesec dni in pol. Takrat smo iz nič pripravili in izvedli vse postopke, ki so bili potrebni za napotitev prve enote. To je bila enota, ki ji je poveljeval major Boris Gregor. Sestavljena je bila iz sanitetne enote, podpornega dela in častnikov za povezavo s poveljstvom misije. Podrobnosti o pripravah na napotitev, še posebej v logističnem delu, je predstavil Stojan Kastelic, polkovnik v pokoju, ki je bil takrat odgovoren za logistični del izvedbe operacije, kot namestnika oddelka za logistiko na generalštabu in pripadnik kontingenta.

Janez Slapar, generalmajor v pokoju, je predstavil delo vojaškega svetovalca pri Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov, kjer je deloval v treh različnih mandatih. Podrobneje je predstavil proces odločanja na področju mirovnih operacij znotraj OZN. Izkušnje poveljnika prvega kontingenta na misiji OZN, je predstavil polkovnik Boško Haupt, ki je podrobneje predstavil sistem usposabljanja znotraj 10. bataljona za mednarodno sodelovanje, ki je izvajal priprave na misijo in kasnejši prenos izkušenj na naslednje kontingente.

Polkovnik samo Zanoškar, je predstavil prosec odločanja in izbire prispevkov posameznih držav za operacijo Nata oz. sil Sforja v Bosni in Hercegovini. Takrat je pri vrhovnem poveljstvu Nata v Monsu delovala Partnerska celica, ki je bila povezava med generalštabom in vrhovnim poveljstvom. Oktobra 1997, so bili v sestavo Sforja napoteni trije helikopterji in transportno letalo. Njihove priprave in delovanje, ki je bilo zaradi štirinajstdnevnih rotacij posadk različno od drugih kontingentov, je predstavil Srečko Habjanič, polkovnik v pokoju. Slednji je bil takrat poveljnik helikopterske enote in pilot prvega helikopterja, ki je poletel na nalogo 30. oktobra 1997.

Predstavitve so v celoti posnete in bodo predstavljene na YouTube kanalu Parka vojaške zgodovine in bodo na razpolago širši javnosti.

Dogodek se je zaključil v prijetnem druženju udeležencev prvih kontingentov in ostalih sodelujočih.

 

Trajekt je odplul 14 maja1991_mi pa v Pivki 19 maja 2022

Trajekt je odplul 14 maja1991_mi pa v Pivki 19 maja 2022

Uvodna beseda predsednika ZSM pk Maraša

Panelisti okrog mize

Udeleženci okrogle mize

Pk Kastelic prvi kontingent Albe predstavlja njihovo delovanje

Pk Haupt poveljnik prvega kontingenta UNFICYP opisuje njihov začetek

Pk Zanoškar opisuje delo v slovenski celici partnerstva za mir 1997

Pk Habjanič opisuje priprave in prvi let za SFOR 30 oktobra 1997

Zahvala direktorju Parka vojaške zgodovine Janku Boštjančiču

Zahvala strokovnemu vodji Parka vojaške zgodovine Boštjanu Kurentu

Pogled na razstavo

 

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Bojan Dorič in Martin Jugovec