Člani in članice, združeni v Občinskem združenju  slovenskih častnikov (OZSČ) Pivka, smo se v četrtek, 16. maja 2024, v prostorih Parka vojaške zgodovine Pivka  zbrali na rednem letnem ter volilnem zboru.

Po uvodni dobrodošlici s strani predsednika OZSČ Pivka,  pozdravnih nagovorov vabljenih gostov in sicer koordinatorja KNR polkovnika Mitje Miklavca ter predsednika OZSČ Ilirska Bistrica, nadporočnika Mateja Juga in po izvolitvi organov zbora smo v skladu z dnevnim redom pričeli z delom zbora.

V prvem delu zbora je Predsednik OZSČ Pivka ppk Ribnikar Gregor podal poročilo o realizaciji Letnega programa aktivnosti in Finančno poročilo za leto 2023. Iz predstavitve je bilo razbrano, da je bilo v celoti realizirano več kot 75% načrtovanih nalog in vse ključne aktivnosti. Obe podani poročili smo soglasno sprejeli.

V nadaljevanju zbora nas je predsednik seznanil s predlogom Finančnega načrta in Letnega programa aktivnosti za leto 2024 in 2025 ter predstavil težišča delovanja, kot so: udeležba na aktivnostih v organizaciji ZSČ (streljanja, pohodi, športne aktivnosti), organizacija vojaško-strokovne ekskurzije ter aktivno sodelovanje v lokalnem okolju. Po kratki razpravi smo oba načrta za leto 2024 soglasno sprejeli.

V drugem delu zbora so sledile volitve novih organov OZSČ Pivka za obdobje naslednjih štirih let. Za predsednika je bil ponovno izvoljen ppk Ribnikar Gregor, namesto dosedanjega podpredsednika pk Primožič Evgena je bil izvoljen stot Otoničar Vojko, ter namesto dosedanjega sekretarja stot Nadoh Roberta je navedeno dolžnost prevzel prap Zalar Milan. Določene menjave so bile izvedene tudi v nadzornem odboru in častnem razsodišču OZSČ Pivka. Ob zaključku se je novo izvoljeni predsednik OZSČ Pivka, zboru zahvalil za izkazano zaupanje, prav tako pa se je zahvalil bivšemu podpredsedniku in sekretarju, ki sta omenjene dolžnosti opravljala 8 let.

Ob zaključku uradnega dela zbora smo v združenje sprejeli tudi 1 novega člana

Naše druženje smo v sproščenem vzdušju ob prigrizku in dobri domači hrani zaključili v gostišču Herman v Pivki.