MIRAN STOPAR Nadporočnik Miran Stopar, predsednik OZSČ Domžale