Člani Zveze slovenskih častnikov si prizadevamo tudi za domoljubje in medsebojno pomoč. Kot izvoljena predstavnika našega združenja si za to v vsakdanjem življenju prizadevata tudi naš predsednik in podpredsednik združenja. Predsednik se je rojstva vnuka Milana IV. razveselil tudi z izobešanjem slovenske zastave, podpredsednik pa je s postavitvijo AED na javno dostopnem mestu poskrbel ne le za zaposlene, temveč tudi za sokrajane.