V nadaljevanju so objavljeni dokumenti razpisa tega tekmovanja. Prijave po regijah zbirajo koordinatorji ZSČ iz priloge G ter prijave posredujejo enotam Slovenske vojske, ki so organizatoji tekmovanja po regijah.

Dokumenti razpisa so naslednji:

  1. Razpis Slovenske vojske.
  2. Priloga A_Datumi in lokacije streljanj ter podatki o kontaktnih osebah enot Slovenske vojske, katerim koordinatorji ZSČ po regijah prijavijo udeležence tekmovanja.
  3. S Prilogo B naši koordinatorji prijavijo sestavljene ekipe organizatorju streljanja.
  4. S prilogo C se našim koordinatorjem prijavijo posamezne ekipe za tekmovanje vključno z dostavo tudi priloge E za vsakega posameznika.
  5. S prilogo E se našim koordinatorjem prijavijo vsi posamezniki za udeležbo na tekmovanju.
  6. V Prilogi F vam dostavljam tudi pregled koordinatorjev v vseh sodelujočih zvezah oz. društvih za potrebe medsebojnega koordiniranja.
  7. V prilogi G pa so kontaktni podatki koordinatorjev ZSČ po regijah.

Za dodatne informacije se obrnete na regijske koordinatorje.

Več tudi na Slovenska vojska >>>>>>>> tekmovanje-v-streljanju-z-m-48