Policiji po trditvah sindikatov primanjkuje 2300 policistov, Slovenski vojski pa 1200 vojakov. Težave rešujejo z najemanjem upokojenih policistov in rezervistov, a to ni prava rešitev, opozarjajo sindikalisti. Ali se bo v Slovenski policiji in vojski v nekaj letih zgodil kadrovski kolaps, je vprašanje, ki se postavlja ob tem.

TČas_Policija in vojska pred kadrovskim kolapsom

 

 

http://www.zsc.si/strokovna-dejavnost/vojasko-strokovna-dejavnost/clanki-in-razprave/