Občinsko združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Zagorje ob Savi je v sodelovanju s Strelskim društvom Kisovec dne 13.4.2024 organizirala strelsko tekmo v streljanju z zračno puško. Tekmovanje je bilo namenjeno članom OZSČ Zagorje ob Savi ter pripadnikom sosednjih OZSČ in veteranskih organizacij iz regije, z osrednjim ciljem spodbujanja prijateljskega druženja in izmenjave strokovnih izkušenj.

Vsebina in potek dogodka:

– Predstavitev dogodka s strani predsedstva, ter ciljev tekmovanja.

– Potek tekmovanja, vključno z organizacijskimi vidiki in varnostnimi pravili.

– Poudarek na pomenu spoštovanja pravil in etike v strelski dejavnosti.

– Izvedba strelskega tekmovanja z zračnim orožjem. 

– Analiza dosežkov in podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem in tekmovalkam.

Tekmovanje v strelskih veščinah je izkazalo veliko pomena pri povezovanju in izmenjavi znanja med člani. Poudarek na prijateljskem druženju je dodatno okrepil povezanost in medsebojno spoštovanje.

Besedilo: Jaka Kos

Fotografije: Franc Lekše