Učenci 9. a in 9. b iz Osnovne šole Šmarjeta so, v sredo 19. aprila, obiskali Vojašnico Franca Uršiča Novo mesto. V organizaciji Teritorialnega polka 72. brigade, enot iz vojašnice in območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto so preživeli nekaj ur v spoznavanju slovenske vojaške zgodovine iz obdobja osamosvajanja ter spoznali delo vojakov. Predsednik OZSČ Novo mesto jih je popeljal skozi uro pouka o dogodkih v letih 1990 in 1991, s poudarkom na dogajanjih na Dolenjskem. S tem so nadgradili pridobljene informacije in znanje pri pouku zgodovine. Pri tem so se spomnili tudi na spominsko ploščo, ki na njihovi šoli opominja na dogodek iz marca 1991. Takrat je bil pri njihovi šoli zaključni postroj udeležencev vaje Premik 91. Na slovesnosti je gospod Ivan Oman, član predsedstva Republike Slovenije, v svojem govoru med ostali povedal tudi naslednje: »Pozdravljeni vojaki slovenske vojske, zdravo!« Skozi ogled spominske sobe Teritorialne obrambe in muzejske zbirke TO in naborniška vojska so spoznali, da je potrebno za obrambo domovine biti predan in vesten državljan, ki spoštuje tradicije ter je lahko ponosen na dejanja svojih prednikov. Hkrati pa so v nadaljevanju spoznali le majhen delček znanj, ki jih morajo imeti vojaki in vojakinje pri svojem delu. Preizkusili so se v merjenju na tenažerju ter nato v streljanju z zračno puško in avtomatsko puško F2000S, v air soft varianti. Preizkusili so se v športnih disciplinah, ki zahtevajo koordinacijo in sodelovanje skupine, če hočejo doseči dobre rezultate. Za zaključek pa so se popeljali z Valukom. Posamezniki in posameznice, pa so preizkusile še kako se teče z zaščitno opremo in orožjem. S tem je bil zaključen obisk te generacije učencev, saj nadaljujejo tradicijo obiskov v okviru pouka zgodovine ter državljanske vzgoje predhodnih generacij iz OŠ Šmarjeta.

Predstavitev vojnih dogajanj na območju Dolenjske pokrajine v letu 1991.

Kako je imeti ostrostrelsko puško.

Če ni puške je pa navijalka za žične povezave.

Tek s hlodi na rami.

Če hodiš leva desna poenoteno in na povelje daleč prideš.

Kaj je bolje puškomitraljez_pištola ali sendvič.

Še praktični preizkus z zračno puško in airsoft F2000S.

Najprej nameriš, se umiriš in streljaš.

Besedilo. Vasko Maraš

Fotografije: Tanja Blatnik