6. januarja letos je minilo natanko osemdeset let od odhoda Štirinajste divizije na Štajersko.

6. januarja 1944 je preko 1.100 dobro oboroženih partizanskih borcev in bork v hudi zimi krenilo s Suhorja pri Metliki na tristodeset kilometrov dolg in mesec dni trajajoč pohod čez Hrvaško na Štajersko. Pri Sedlarjevem so reko Sotlo prestopili v noči na 7. februar 1944. V bojih z okupatorskimi enotami je divizija izgubila skoraj polovico borcev, veliko pa je bilo tudi ranjenih.

Spominsko slovesnost so v soboto, 6. januarja 2024, pripravili Občina Metlika, ZZB za vrednote NOB Metlika in KO ZB za vrednote NOB Suhor. Kot vsako leto smo se slovesnosti udeležili člani domoljubnih in veteranskih organizacij iz Bele krajine in od drugod. Nekateri smo se na Suhor tako, kot predhodna leta, v organizaciji metliškega odbora PVD Sever Dolenjska in Bela krajina, kljub dežju podali tudi peš: pohod nas je vodil z Gornje Lokvice pri Metliki, čez Dragomljo vas na Suhor. Potekal pa je tudi daljši pohod iz Metlike na Suhor.

Letošnja slovesnost je zaradi deževnega vremena potekala v Prosvetnem domu Suhor. Pozdravili so nas: županja metliške občine Martina Legan Janžekovič, predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Metlika Milan Travnikar in predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Laško Andrej Mavri.

Slavnostni govornik pa je bil Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. V svojem govoru je predstavil cilje in pomen pohoda, ob tem pa je opisal potek pohoda XIV. divizije na Štajersko.

Slovesnost so popestrile pevke ženskega pevskega zbora DU Metlika, učenci podružnične šole Suhor, Tina Pezdirec s harmonikarjem Marjanom Končarjem, Glasbena šola Andreja Bajuka in recitatorka Terezija Potočar Korošec.

Besedilo: Peter Golobič

Fotografije: Bojan Jakša