Novi statut ZSM

Statut ZSM – 13.nov.2019_KONCNI (glej tudi datoteke za prenos spodaj)

Mednarodne operacije in misije ter javnost

 

Obramba-MOM članek


Razstava v službi miru

Na Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah je v ponedeljek, 6. maja 2019, potekalo odprtje razstave »Razstava v službi miru – Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in na misijah«. Odprtja razstave so se udeležili podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, major Zvezdan Marković iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske, štabni vodnik Bojan Dorič član OZSČ Domžale in Združenja slovenskih mirovnikov in udeleženec mirovnih misij in operacij, ki je prevzel organizacijo dogodka ter častnika OZSČ Domžale, major Milan Narat in stotnik Marjan Galien.

Vir: Miro Pivar

Razstava bo na OŠ Venclja Perka gostovala med 6. in 11. majem 2019. Po odprtju razstave je bil organiziran voden ogled za učence 8. in 9. razredov. Odprtje razstave je spremljal kratek kulturni program, ki so ga pripravili učenci OŠ Venclja Perka pod vodstvom Katje Erban.

This slideshow requires JavaScript.

Milan Narat

Več na povezavi: Razstava v službi miru


EU, Nato in Slovenija

 

Strokovna ekskurzija ZSM 2018


Predsednik IZ Mirovnikov je sprejel delegacijo francoskega združenja veteranov mirovnih operacij OZN

V sredo, 8. avgusta 2018 je predsednik Združenja slovenskih mirovnikov (ZSM) Anton TURK na svojem vrtu sprejel delegacijo francoskega združenja veteranom mirovnih operacij OZN “ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOLDATS DE LA PAIX”, ki so z motorji na krožni poti po Evropi. Njihova tura sodi v počastitev 70. obletnice prve mirovne operacije OZN.  Francoski veterani so predali posebno pismo predsednika francoskega združenja, izmenjali pa smo si priložnostna spominska darila in se dogovorili za morebitno sodelovanje med obema združenjema.”

Pismo AISP0001

Besedilo in fotografija: Anton Turk, predsednik ZSM.


Srečanje z avstrijskimi mirovniki

 

Po dveh letih smo se člani Združenja slovenskih mirovnikov spet srečali z avstrijskimi mirovniki. Povabili so nas na njihovo letno srečanje. Vsako leto imajo podobno srečanje v drugi zvezni deželi. Tokrat so bili organizatorji mesta Dunaj. V polni dvorani vojaškega muzeja kopenske vojske so se zbrali predstavniki vseh zveznih dežel, razen Štajerske. Bili so prisotni tudi številni gostje, med njimi državni sekretar z ministrstva za obrambo, predstavniki mirovniške organizacije z Madžarske, Slovaške in Slovenije. V pozdravnem nagovoru sem ob lepih pozdravih našega združenja in želji po dobrem sodelovanju v prihodnje izpostavil tudi pomoč generala Greindla, ki je še vedno njihov predsednik, pri ustanovitvi našega združenja. Od 10. do 12. oktobra organizirajo okroglo mizo na temo: ženske v mirovnih operacijah. Povedal sem jim, da smo se na našem združenju odločili za enako temo. Povabili so nas k udeležbi in krajšemu prispevku kako gledamo na udeležbo žensk v mirovnih operacijah pri nas. Po uradnem delu srečanja so tekli pogovori o sodelovanju in izzivih v prihodnje. Z Bojanom Gregoričem, ki sva bila udeleženca tega srečanja, sva dobila, on srebrni, jaz pa zlati viteški križec, kot priznanje avstrijskih mirovnikov za pristno sodelovanje.

 

Besedilo in fotografija: mag. Vladimir Maher.


 

Predstavitev zbornika 20 let v službi miru

 

V okviru dogodkov, ki so bili namenjeni obeležitvi 20. obletnice prve napotitve pripadnikov Slovenske vojske in Policije ter 10. obletnici napotitve prvih civilnih funkcionalnih strokovnjakov v mirovne operacije in na misije, je bil izdan zbornik »20 LET V SLUŽBI MIRU«, v katerim so opisani dogodki in vloga posameznikov v tistih začetnih časih. Ideja o nastanku zbornika je nastala v Združenju slovenskih mirovnikov, ki združuje zainteresirane posameznike z izkušnjami iz mednarodnih operacij in misij tako iz Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo, civilnih funkcionalnih strokovnjakov ali diplomacije oziroma vseh, ki podpirajo sodelovanje Republike Slovenije v mirovnih operacijah in na misijah. Prispevke za zbornik, skupno jih je 32, so napisali posamezniki iz Slovenske vojske, Policije, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve in Fakultete za družbene vede.

Prispevki v zborniku so razdeljeni v dva dela. Prvi je namenjen zgodovinskemu pregledu sodelovanja, vplivu sodelovanja v mednarodnih operacijah in na misijah na preoblikovanje Slovenske vojske ter pogledom različnih javnosti na to področje in vloge diplomacije, pripadnikov policije in civilnih funkcionalnih strokovnjakov. Hkrati je prikazan pogled Nata in Evropske unije na to področje. Pri tem so pomembni razumevanje lokalnega okolja in proces odločanja ob napotitvi v posamezno operacijo ali na misijo ter vloga diplomacije in preučitev mednarodnih okoliščin v širšem in ožjem okolju delovanja. Pomembne pa so tudi pridobljene izkušnje in njihova preučitev ter prenos na naslednje generacije. Prikazano je tudi sodelovanje slovenske diplomacije, še posebej v posebni opazovalni misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v Ukrajini. V drugem delu zbornika so zbrana pričevanja posameznikov, ki so zaslužni, da je država danes lahko ponosna na svoje pripadnike, ki so v dvajsetih letih sodelovali v različnih delih sveta, od Balkana, Bližnjega vzhoda, Sredozemlja in Afrike do Azije. Zbrani so pogledi tistih, ki so bili v takratnem vodstvu generalštaba, tistih, ki so pripravljali pravilnike, ki so bili podlaga za napotitev, ter predvsem tistih, ki so bili pripadniki ali vodje kontingentov v Albi, Unficypu, Untsu, Kforju, Isafu ter v številnih drugih operacijah in na misijah.

V okviru dneva CVŠ je bila organizirana predstavitev zbornika slušateljem generalštabnega programa, višjega štabnega tečaja in višjega štabnega usposabljanja za podčastnike. Predstavitve, ki jo je usmerjal polkovnik Vasilije Maraš, urednik zbornika, so se udeležili posamezni avtorji prispevkov, upokojeni veleposlanik Mirko Cigler, upokojeni major Stasil Burja, direktor Direktorata za obrambne zadeve Srečko Zajc, VVU XIV razreda Andrej Strahovnik, doktor medicine in pripadnik PPRS ter upokojeni generalmajor drl. Alojz Šteiner.

Gospod Mirko Cigler je predstavil takratne mednarodne okoliščine in vlogo MZZ v tistem obdobju, način dela in priprave na Albo, z vidika diplomacije in vlogo Italije in OVSE.

Major Stasil Burja je predstavil priprave na Gornji Karabah in kako so bile te izkušnje uporabljene v pripravah na Albo in koliko so mu te izkušnje pomagale ob vodenju prvega “kopenskega” kontingenta v Sforju.

Gospod Srečko Zajc je predstavil začetke delovanja in vlogo civilnih funkcionalnih strokovnjakov ter osebne izkušnje iz operacije Isaf, kamor je bil napoten kot prvi civilno funkcionalni strokovnjak.

VVU Andrej Strahovnik je predstavil izkušnje, ki jih je dobil kot zdravnik v Role 1 v Bosni in Hercegovini ter Isafu.

Upokojeni generalmajor dr. Alojz Šteiner je predstavil kako on, preko svojega preučevanja in izkušenj, vidi vpliv udeležbe pripadnikov Slovenske vojske v MOM na transformacijo Slovenske vojske.

This slideshow requires JavaScript.

 

Besedilo: Vasilije Maraš

Fotografije: Carmen Kos

 

 

Slovesnost in odprtje razstave »V službi miru: RS v MOM«

 

V petek, 1. decembra, je v Avditoriju generala Maistra v Kadetnici v Mariboru potekala slovesnost pred odprtjem razstave z naslovom »V službi miru: Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in na misijah«. Slovesnosti so se udeležili generalni sekretar MORS, mag. Boris Balant, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder, brigadir mag. Vilibald Polšak, poveljnik Centra vojaških šol, predsednik Združenja slovenskih mirovnikov, brigadir v pokoju Anton Turk, pripadnice in pripadniki prvih kontingentov Slovenske vojske na MOM ter pripadniki, zaposleni v Vojaškem objektu Kadetnica. Po slovesnosti je sledilo odprtje razstave in voden ogled.

Več na >>>http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/slovesnost-in-odprtje-razstave-v-sluzbi-miru-republika-slovenija-v-mednarodnih-operacijah-in-na/

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 


 

mirovniki zgibanka

mirovniki zgibanka 1

 

 

 

 

 

 

 

organigram