Člani predsedstva Zveze slovenskih častnikov so se srečali 21. novembra 2022 v Lukovici. Sprejela sta jih major Dušan Narad in Olga Vrankar, županja občine. Na trgu je častna enota Območnega združenja zveze slovenskih častnikov Domžale dvignila slovensko zastavo v čast dneva Rudolfa Maistra.

V nadaljevanju pa so člani opravili še peto sejo predsedstva. Na dnevnem redu je bilo 11 točk; najprej so prisotni potrdili zapisnik četrte seje, v nadaljevanju pa so sprejeli načrt sodelovanja s Slovensko vojsko v letu 2023, seznanili so se realizacijo finančnega načrta v tem letu in sprejeli potrebne dopolnitve na nekaterih postavkah.

Člani predsedstva so prejeli tudi informacijo z regijskih posvetov in kar nekaj pobud je, ki bodo vgrajena v program dela organizacije v prihodnjem letu. Predsednik komisije za priznanja in odlikovanja je poročal o prispelih predlogih, gradivo za obravnavo na predsedstvu pa bo pripravljeno do šeste seje, ki bo v decembru.

V gradivu za peto sejo je bil priložen načrt nabav za člane v tem letu (uniforme, položajne oznake, našitki, čini…). V osmi točki dnevnega reda pa je bila podana informacija o našem mednarodnem sodelovanju v združenju CIOR in CISOR.

V nadaljevanju seje so se člani predsedstva seznanili še o dejavnostih generalnega sekretarja in predsednika Zveze slovenskih častnikov v minulem obdobju ter sprejeli zadolžitve, kdo bo na prihajajočih pomembnih prireditvah zastopal Zvezo slovenskih častnikov.

 

Dvig zastave v čast dneva Rudolfa Maistra in 54. obletnice Teritorialne obrambe

5. sejo predsedstva ZSČ sta vodila Dobran Božič, predsednik, in Dušan Nardoni, generalni sekretar

Tomaž Lavtižar je predsedniku Zveze slovenskih častnikov Dobranu Božiču izročil bronasto medaljo mednarodnega združenja CISOR

 

 

Besedilo in fotografije Ladislav Steinbacher