Ob dnevu odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani smo se predstevili tudi z dejavnostmi Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) ter njenih občinskih, območnih in interesnih združenj. Nosilec predstavitve je bil član Predsedstva ZSČ in regijski koordinator Osrednje slovenske regije ZSČ, major Borut Zajec, ki je hkrati tudi predsednik Območnega združenja ZSČ Ljubljana. Pri predstavitvi naših dejavnosti so sodelovali tudi predstavniki združenj iz OZSČ Domžale, Kamnik-Komenda in Vrhnika-Borovnica ter iz dveh interesnih združenj ZSČ in sicer iz Združenja slovenskih mirovnikov ter Društva za taktične igre, ki sta prav tako predstavili svoje aktivnosti. Z našim sodelovanjem na dnevu odprtih vrat smo želeli poudariti naše odlično sodelovanje s Slovensko vojske, ki jo pri njenih dejavnostih z veseljem podpiramo.

Besedilo in fotografije: Martin Jugovec