V četrtek, 30. 3. 2017, smo se tudi člani ZSČ udeležili otvoritve razstave »Predvojaška vzgoja na Slovenskem v minulih časih«, ki jo je postavil Vojaški muzej Slovenske vojske v mariborski Kadetnici. Razstava obiskovalce preko dokumentarne fotografije, ohranjenih predmetov ter spremnega besedila seznani kako so se mladi med 14. in 18. letom starosti usposabljali za potrebe delovanja na obrambnem področju. Avtor razstave Miran Fišer je spomnil, da so fantje dobili osnovna znanja o orožju in postopkih v boju še preden so odšli na služenje vojaškega roka. V razstavo je zajeto obdobje med leti 1947 in 1990 in kako so se vsebine in oblike predvojaškega usposabljanja prilagajale različnim dejavnikom iz ocene ogroženosti države. Izpostavljeno je bilo, da so za predvojaško usposabljanje skrbele civilne oblasti na ravni občine, v izvajanje pa so se vključevali rezervni starešine iz ZRVS.

Ob slovesnosti odprtja razstave je bil izveden tudi posvet o omenjeni temi, na katerem so udeleženci posveta, men njimi predsednik ZSŠ generalmajor dr Alojz Šteiner in regijski koordinator za VŠP major Iztok Šošter osvetlili problematiko predvojaške vzgoje mladih z vojaško zgodovinskega zornega kota in potrebne časovne distance. Eden od glavnih ciljev posveta je bil tudi spodbuditi razpravo o možnosti ponovne uvedbe služenja vojaškega roka za vojaške obveznike, zato sta se Vojaški muzej Slovenske vojske in Center vojaških šol odločila, da prispevata k tem razpravam svoja strokovna znanja in spoznanja o zgodovini pridobivanja osnovnih vojaških znanj na Slovenskem pred osamosvojitvijo leta 1991.

Fotografije: Arhiv VM SV

 

This slideshow requires JavaScript.