Višji štabni vodnik Valentin Klemenčič je bil v več mandatih predsednik in podpredsednik Občinskega združenja slovenskih častnikov Tržič. Skupaj je bil predsednik združenja 17 let. Zahvaljujoč njegovi vztrajnosti in predanosti delovanju združenja je to združenje stalno uspešno delovalo v preteklih letih in desetletjih. Je tudi udeleženec vojne za Slovenijo in nosilec Znaka obranili domovino. V zadnjem mandatu je bil podpredsednik občinskega združenja in že drugi mandat član Komisije Zveze slovenskih častnikov za nadzor delovanja Zveze. Za svoje zasluge je prejel več priznanj Zveze slovenskih častnikov.

Kot izjemno aktiven član združenja je bil skoraj dve desetletji pobudnik in vodja treh pohodov v občini Tržič in sicer: pohoda po poteh TO Tržič, Tržiškega pohoda v Dražgoše in Pohoda spomina in prijateljstva Udinboršt.

Na vseh aktivnostih ZSČ, na katerih je sodeloval, je s svojim fotoaparatom vestno beležil dogajanja in na ta način prispeval k dokumentiranju aktivnosti ZSČ. Tudi v združenju vojaških gornikov in veteranov vojne za Slovenijo je bil prav tako zelo aktiven član in s tem prispeval k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju različnih organizacij na lokalni ravni.

Z vztrajnostjo in dobro voljo je prispeval k uspešnemu delovanje naše organizacije v lokalnem okolju in Zveze kot celote. Pogrešali ga bomo.