Zveza slovenskih častnikov se pridružuje ZVVS in ZPVD SEVER v informiranju članov – veteranov vojne za Slovenijo o uveljavljanju pravic do zdravstvenega varstva vojnih veteranov v polnem obsegu ob izpolnjevanju predpisanih splošnih pogojev po Zakonu o vojnih veteranih.

Več na povezavi: http://www.zsc.si/sl/podporne-dejavnosti/podpora-clanstvu-humanitarne-dejavnosti/zdravstvena-socialna-materialna-pomoc/.