V sredo 20. marca 2019 je na sedežu Zveze slovenskih častnikov v organizaciji Odbora za odnose z javnostmi in publicistiko Zveze ter pod vodstvom Bojana Starca, predsednika Odbora, potekalo usposabljanje za pripravo prispevkov za objavo v medijih. Usposabljanja so se udeležili predstavniki 17 združenj ZSČ. V prvem delu je skrbnik spletne strani ZSČ, Frančišek Zavašnik, predstavil spletno stran, možnosti objav za združenja in analizo objav za leto 2017 in 2018. V drugem delu je upokojeni novinar, Damijan Križnik, predstavil napotke, kako naj se prispevki za objave pripravijo. Generalni sekretar ZSČ pa je podal še tehnične napotke za pripravo prispevkov in način dostavljanja za objave. Med samim delom je potekala živahna razprava in izmenjava mnenj o tej problematiki, udeleženci pa so dobili tudi odgovore na svoja vprašanja. Pred koncem usposabljanja je udeležence pozdravil še predsednik ZSČ, genmaj. dr. Alojz Šteiner, in poudaril pomembnost dela naših združenj tudi na tem področju.

 

 

Besedilo: M. Jugovec, fotografije: M. Narat in M Jugovec.