V soboto, 20. junija 2020, je v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru potekalo letošnje prvo srečanje Predsedstva Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) in vodstev združenj Zveze v formatu razširjene seje Predsedstva ZSČ, saj letošnje redne letne Skupščine Zveze, na kateri se vsako leto prvič srečajo vodstva, ni bilo mogoče izvesti v načrtovanem terminu v marcu zaradi omejitev zbiranja v obdobju epidemije COVID-19.

Na razširjeno sejo Predsedstva ZSČ so bili, poleg članov Predsedstva ZSČ, vabljeni tudi predsedniki in sekretarji območnih, občinskih in interesnih združenj ZSČ iz cele Slovenije ter predsednika nadzornih komisij Zveze. Na razširjeni seji Predsedstva je potekala razprava o našem organiziranju in delovanju po nekajmesečnem zatišju zaradi epidemije koronavirusa. Vsi prisotni so se lahko vključili v razpravo o najboljših možnih rešitvah našega delovanja do konca tega leta in v naslednjem letu. Kot gost nas je s svojo prisotnostjo počastil in nagovoril tudi poveljnik 72. brigade Slovenske vojske in Vojašnice generala Maistra v Mariboru, brigadir Peter Zakrajšek, v imenu poveljnika Centra vojaških šol pa nas je pozdravil njegov svetovalec, polkovnik Miran Fišer.

 

 

Na prvi slovesni del razširjene seje Predsedstva so bili povabljeni tudi letošnji prejemniki najvišjih priznanj Zveze, Zlatih plaket ZSČ in Priznanj za izjemne dosežke v ZSČ. Namreč, teh priznanj prejemnikom nismo mogli vročiti na redni letni Skupščini Zveze, ki smo jo v pogojih epidemije koronavirusa izvedli korespondenčno, zato smo to storili v Mariboru na tem srečanju po omilitvi ukrepov zaradi epidemije.

Za dolgoletne zasluge pri izvedbi programov posameznih združenj in Zveze kot celote ter za prispevek k prepoznavnosti naše organizacije v slovenski družbi in mednarodnem okolju so Zlate plakete prejeli: Franc Anderlič iz združenja Novo mesto, Marjan Carovič iz združenja Ljutomer, Boris Jordan iz združenja Idrija-Cerkno, Zlatko Partlič iz združenja Maribor, Mateja Sinreih iz združenja Mislinjska dolina, David Srebotnik iz združenja Hrastnik in Jožef Vaupotič iz združenja Gornja Radgona, ter Priznanje za izjemne dosežke v ZSČ: Dušan Ajtnik iz združenja Velenje, Anton Krašovec iz združenja Bela krajina in Jože Temnikar iz združenja Dravograd. Priznanja je prejemnikom vročil predsednik ZSČ, upokojeni generalmajor dr. Alojz Šteiner.

Hkrati z razširjeno sejo Predsedstva Zveze je potekalo tudi redno letno usposabljanje  zastavonoš Zveze slovenskih častnikov, ki nas s prapori združenj in Zveze predano in ponosno predstavljajo na različnih prireditvah na lokalni, regionalni in državni ravni.

V program naših delovnih srečanj v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru smo  seveda z veseljem vključili tudi ogled najnovejših muzejskih postavitev v Vojaškem muzeju Slovenske vojske, ki so nam jih z veseljem predstavili pripadniki muzeja. Navdušeni nad videnim v muzeju je marsikateri predsednik združenja že izrazil namero za obisk muzeja tudi za članstvo združenj.

Besedilo: Martin Jugovec, fotografije: Zdenko Kupčič in Ivan Bahat.