Redna letna Skupščina Zveze slovenskih častnikov, ki je bila sklicana za 14. marec 2020 na Igu pri Ljubljani je odpovedana.
Skupščina bo izvedena na korespondenčni način, kar nam v trenutnih razmerah omogoča Statut Zveze.