Zveza slovenskih častnikov (ZSČ) je prostovoljna, samostojna, stanovska, interesna in strokovna zveza društev, ki delujejo na področju obrambe, zaščite in varnosti v Republiki Sloveniji. Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nevladna in neprofitna organizacija, ki ohranja in krepi domoljubje, svobodoljubnost, veteranske pripadnosti in socialne pravičnosti ter ohranja spomin na izvajanja obrambnih dejavnosti v obdobju priprav na osamosvojitev ter obrambnih nalog in izvajanja bojnih dejavnosti v vojni za samostojno Slovenijo. Poleg tega ohranja spomin na Teritorialno obrambo, Manevrsko strukturo narodne zaščite, milico, narodno zaščito ter druge obrambne in zaščitne strukture – udeleženke v obdobju priprav na osamosvojitev ter izvajanje obrambnih nalog in bojnih dejavnosti v vojni za samostojno Slovenijo.

Sodelovanje med zvezo slovenskih častnikov in zvezo veteranov Vojen za Slovenijo

 

Mediji o nas