V vojašnici Franca Uršiča v Novem Mestu je bila 20. decembra 2022, šesta seja predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Sejo sta vodila generalmajor Dobran Božič, predsednik in major Dušan Nardoni, generalni sekretar.

Čeprav gre za predpraznični čas, pa tega ni bilo čutiti iz razprave. Člani predsedstva so prejeli kar zajeten sveženj gradiva za 12 točk dnevnega reda. Prisotni so potrdili dnevni red in zapisnik pete seje predsedstva ter se seznanili z uresničevanjem sprejetih sklepov.

Predstavljen je bil predlog sodelovanja s slovensko vojsko za leto 2023 ter predlog skupnih in krovnih dogodkov, ki jih bomo izvedli v območnih združenjih Zveze slovenskih častnikov v prihodnjem letu. Predsedstvo je sprejelo priporočilo, da se na te datume ne organizira drugih dogodkov.

Člani predsedstva so se seznanili še z izvajanjem finančnega načrta zveze za leto 2022 in soglašali s prerazporeditvijo denarja iz nekaterih postavk. Obravnavali so prispele vloge za sofinanciranje dogodkov in potreb združenj. Razveseljiva novica je, da so bile vse vloge pozitivno rešene. Med gradivom za šesto sejo je bilo tudi poročilo o delu predsednika in generalnega sekretarja ter informacija z regijskih posvetov Zveze slovenskih častnikov. Predsednik komisije za priznanja major Edvard Kotnik, pa je predsedstvo seznanil z delom komisije in prispelimi predlogi. Člani predsedstva so obravnavali tudi vlogo vojaškega strelskega kluba za sprejem v našo zvezo in sprejeli sklep, da je vlogo potrebno dopolniti.

Imenovali so še člane inventurne komisije in se seznanili s poročilom organizatorja pohoda Po poteh Soške fronte.

Šesta seja predsedstva ZSČ je bila tokrat v vojašnici Franca Uršiča v Novem Mestu

 

Fotografski utrinek s šeste seje, z leve so polkovnik Vasilije Maraš, generalmajor Dobran Božič in višji praporščak Tomaž Lavtižar

 

Polkovnik Vasilije Maraš, nekdanji poveljnik vojašnice, je članom predsedstva predstavil zbrano gradivo vojaških dogodkov iz leta 1991

Tekst in fotografije: Ladislav Steinbacher