V ponedeljek, 26. septembra 2022 je bila v Slovenski Bistrici četrta seja predsedstva Zveze slovenskih častnikov.

Prisotni smo si najprej ogledali proizvodnjo v družbi Impol 2000, d. d., nato pa opravili še napovedano sejo predsedstva. Dnevni red je bil kar obsežen; obravnavali smo poročilo o izvajanju načrta dejavnosti Zveze slovenskih častnikov v letu 2022, govorili smo o finančnem načrtu in morebitnih ukrepih za korekcijo. Člani predsedstva smo bili informirani o mednarodnem sodelovanju Zveze, o dejavnostih naših komisij in odborov, ter o sodelovanju s Slovensko vojsko, obravnavali pa smo tudi razpis za priznanja v letu 2023. Ob koncu seje pa je v imenu mednarodnega združenja CISOR višji praporščak Tomaž Lavtižar podelil bronasti medalji stotniku Rajku Najzerju in majorju Dušanu Nardoniju, srebrno medaljo pa je prejel brigadir Martin Jugovec.

V popoldanskem terminu smo nadaljevali s posvetom vzhodne Štajerske regije. Posveta sta se poleg predsednikov in sekretarjev regijskih združenj (Kungota, Pesnica, Šentilj, Maribor, Ormož, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica), udeležila generalni sekretar major Dušan Nardoni in podpredsednik ZSČ major Bojan Šoper.

Posvet je bil namenjen načrtovanju in sofinanciranju dejavnosti posameznih združen, o sodelovanju s Slovensko vojsko ter o razpisu za priznanja. Poseben poudarek je bil na delu z mladino ter dobra praksa pri pridobivanju kadrov. Zgleden primer obojega je predstavil ppk Ernest Pleh, predsednik OZSČ Ormož o njihovih izkušnjah z delom z učenci, dijaki in študenti.

Fotografije: Lea Lah in Ladislav Steinbacher

Tekst: Ladislav Steinbacher in GS ZSČ