Sedma seja predsedstva zveze je bila v četrtek, 26. januarja 2023, v vojašnici Petra Petriča v Kranju.

Sejo je vodil generalmajor Dobran Božič, predsednik, v nadaljevanju pa brigadir Martin Jugovec, podpredsednik.

Po uvodnem delu smo člani predsedstva potrdili zapisnik šeste seje, saj smo ocenili, da je večina sprejetih sklepov realizirana. Seznanili smo se tudi s poročilom o delovanju zveze v letu 2022. V razpravi smo slišali, da je bilo minulo leto uspešno, saj smo večino načrtovanih nalog udejanjili. To gre pripisati dobremu vodenju občinskih in območnih organizacij, kjer večino dela člani opravijo prostovoljno. Za prizadevnost in vodenje si pohvalo zaslužijo tudi člani predsedstva ter člani organov in delovnih teles zveze. Člani predsedstva so tudi soglašali, da je pri mnogih aktivnostih imela pomembno vlogo podpora slovenske vojske.

V nadaljevanju seje smo člani predsedstva potrdili še predlog programa dela Zveze slovenskih častnikov in program sodelovanja s slovensko vojsko za leto 2023 ter našo udeležbo na sestanku v mednarodni organizaciji CIOR. Na dnevnem redu seje je bila tudi razprava o spremembah pravilnika o priznanjih v naši organizaciji. Predlagane dopolnitve so bile soglasno sprejete.

Zaradi obsežnosti gradiva pa smo se dogovorili, da bomo razpravo o predlaganih dopolnitvah statuta zveze opravili na osmi seji predsedstva v mesecu februarju. Potrdili smo tudi predlog finančnega načrt zveze za leto 2023, kar je eno od pomembnih gradiv za sklic letne skupščine, ki bo v mesecu marcu. Pomembno gradivo za sejo skupščine bosta tudi poročili dveh komisij, in sicer komisije za nadzor delovanja Zveze slovenskih častnikov ter komisije za nadzor finančnega in materialnega poslovanja zveze v letu 2022.

Z leve major Dušan Nardoni, generalni sekretar, generalmajor Dobran Božič, predsednik in Bojan Šoper, podpredsednik

 

Fotografski utrinek s sedme seje predsedstva

 

Tudi obsežen dnevni red ni ovira za kakšen nasmeh

 

 

Besedilo in fotografije Ladislav Steinbacher