V ponedeljek 13. 2. 2017 je na sedežu Zveze slovenskih častnikov potekala seja Komisije za nadzor materialnega in finančnega poslovanja ZSČ v letu 2016. Težišče dela Komisije je bilo usmerjeno v pregled finančne dokumentacije predsedovanja Mednarodni podčastniški organizaciji – CISOR v obdobju 2014 – 2016 ter v pregled dokumentacije materialnega in finančnega poslovanja Zveze slovenskih častnikov v letu 2016. Poročili sta predstavila podpredsednik ZSČ in predsedujoči CISOR v obdobju 2014 – 2016, viš. prap. Tomaž Lavtrižar, in generalni sekretar ZSČ, brigadir Martin Jugovec, ter predstavnica računovodskega servisa, ki za potrebe ZSČ vodi računovodske knjige skladno s Slovenskimi računovodksimi standardi za društva in zveze. Komisija je ugotovila, da je v obeh primerih dokumentacija vodena skladno s standardi in predpisi v Republiki Sloveniji.

Besedilo: M. Jugovec, fotografije L. Benevol.