17. februarja 2020 je imela svojo redno sejo Komisija za nadzor finančnega in materialnega poslovanja Zveze slovenskih častnikov. Predsednik Zveze, generalmajor dr. Alojz Šteiner, in generalni sekretar Zveze, brigadir Martin Jugovec, sta prisotnim članom Komisije predstavila finančno in materialno poslovanje Zveze v letu 2019, predstavnica računovodskega servisa, gospa Maruša Čater, pa je predstavila poročila o finančnem poslovanju z računovodskega vidika. Vsi trije so članom Komisije odgovorili na postavljena vprašanja in dodatno pojasnili določene postopke in porabo v letu 2019. Komisija je pozitivno ocenila delo Zveze v letu 2019 na področju finančnega in materialnega poslovanja in za redno letno Skupščino ZSČ tudi sprejela svoje Poročilo, ki ga bo na Skupščini predstavil predsednik Komisije, stotnik Drago Zupanc.

Besedilo: M. Jugovec, fotografije: L. Benevol.