Državni zbor RS je na svoji seji 2. februarja 2022 sprejel Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, ki bo začrtala pot njenega razvoja do leta 2035.

Resolucijo si lahko ogledate na povezavi:

ReSDPROSV35