Usmeritev predsedstva Zveze slovenskih častnikov je, da v tem letu predsednik zveze generalmajor Dobran Božič, obišče vse regije in se sreča z vodstvi Območnih združenj slovenskih častnikov. Zagotovo je delovni obisk priložnost, da se opravi analiza dela ter da se vodstva seznanijo z možnostmi nadaljnjega delovanja častniške organizacije.

Prvi posvet je bil v Vzhodnoštajerski regiji 26. februarja 2024 v Mariboru. Udeležili so se ga vsi predsedniki območnih združenj s sodelavci iz Kungote, Pesnice Šentilja, Ptuja, Ruš, Ormoža, Slovenske Bistrice in Maribora.

Na posvetu je predsednik Dobran Božič govoril o poslanstvu in področjih delovanja Zveze slovenskih častnikov v prihodnje, dokument pa je tudi objavljen na spletnem mestu zveze. Finančni pogoji za delovanje organizacij se izboljšujejo, nekateri podatki pa opozarjajo, da zaradi prepočasnega kadrovskega in vsebinskega prilagajanja današnjim potrebam, nekoč ugledne organizacije stagnirajo ali celo usihajo. Tako smo na posvetu lahko slišali, da lahko večje medsebojno sodelovanje v regiji in izmenjava izkušenj med organizacijami pripomore k boljšemu izvajanju načrtovanih nalog na področju novih varnostnih izzivov pri krepitvi obrambe, varnosti in zaščite v Republiki Sloveniji. Beseda je tekla tudi o sodelovanju s Slovensko vojsko in možnostih kaj lahko Zveza slovenskih častnikov ponudi.

Zanimiv je bil nastop polkovnika Ernesta Pleha iz Območnega združenja slovenskih častnikov Ormož, kjer so zelo uspešni pri delu z mladimi ter sodelovanju z dejavniki v lokalnem okolju in pridobivanju novega članstva, predvsem iz vrst pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

V začetku marca bo izveden posvet z vodstvi Zveze slovenskih častnikov v osrednji Sloveniji, 15. 4. v Zahodno štajerski regiji, 6. 5. v Koroški regiji, 20. 5. se bo predsednik srečal z interesnimi združenji, 10. 6. bo obiskal Pomursko regijo, 2. 9. bo posvet v Kraško Notranjski in Primorski regiji, 23. 9. je na vrsti Gorenjska regija, 7. 10. Bela krajina in Dolenjska ter 21. 10. Zasavska regija.

Na fotografiji so z leve brigadir Venčeslav Ogrinc, Danilo Muršič, generalmajor Dobran Božič in stotnik Iztok Šošter

 

Danilo Muršič, Drago Mahorko, stotnik Andrej Godec, polkovnik Ernest Pleh, major Dušan Nardoni in Benjamin Jug

 

 

Besedilo in fotografiji Ladislav Steinbacher