Letošnjo redno letno Skupščino Zveze slovenskih častnikov smo zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja epidemije s koronavirusom izvedli na korespondenčni način z uporabo elektronske pošte v času od 17. do 22. marca 2020. Od 52 članov Skupščine se je zasedanja udeležilo 49 oz. 94  odstotkov. Pooblaščeni predstavniki združenj in predsednik Zveze, ki so se Skupščine udeležili, so z veliko in prepričljivo večino potrdili Poročilo o izvedbi Programa dela za leto 2019 ter prav tako Program dela za leto 2020.

Žal zaradi trenutnih okoliščin najvišja priznanja Zveze slovenskih častnikov niso mogla biti vročena. Priznanja bodo vročena na slovesen način ob prvi priložnosti, ko bodo to razmere dopuščale.