11. marca 2017 je v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja Republike Slovenije na Igu pri Ljubljani potekala Redna letna skupščina Zveze slovenskih častnikov (ZSČ).

Zasedanje Skupščine je potekalo v dveh delih. V prvem slovesnem delu je Predsednik ZSČ, generalmajor dr. Alojz Šteiner, odprl zasedanje skupščine in pozdravil predstavnike občinskih, območnih in interesnih združenj Zveze, prisotne goste in predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij. Udeležence zasedanja skupščine je pozdravil tudi Načelnik GŠSV, dr. Andrej Osterman, in ostali prisotni predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije. V prvem delu zasedanja so najzaslužnejšim posameznikom podeljena tudi najvišja priznanja ZSČ za prispevek k uspešnosti in prepoznavnosti Zveze v lokalnem okolju in na državni ravni ter Častni znak za sodelovanje z ZSČ Zvezi veteranov vojne za Slovenijo.

V drugem delovnem delu zasedanja skupščine smo opravili obravnavo in potrditev poročil o realizaciji Programa dela ZSČ za leto 2016, Finančnega načrta ZSČ 2016 ter poročil obeh Komisij Skupščine ZSČ. V nadaljevanju smo obravnavali Program dela in Finančni načrt ZSČ za leto 2017 ter ju potrdili in odločili, da kriterije za sofinanciranje aktivnosti članic Zveze uporabimo za načrtovanje za leto 2018. Pred koncem zasedanja so udeleženci imeli priložnost predstaviti tudi svoje predloge in pobude, ki so bile dobrodošle za še boljše delo do naslednje Redne letne skupščine ZSČ 2018, ki bo hkrati tudi volilna.

Zasedanje Skupščine je bilo sklepčno od samega začetka, saj je bilo prisotnih 87 % pooblaščenih predstavnikov članic Zveze.
Slovesni pečat Redni letni skupščini ZSČ 2015 je dal tudi Ešalon zastavonoš ZSČ pod vodstvom višjega praporščaka Andreja Jurjeviča ter manjša sestava Orkestra Slovenske vojske, ki so sodelovali v prvem slovesnem delu zasedanja Skupščine.

Besedilo: M. Jugovec, Fotografije: Z: Kupčič

This slideshow requires JavaScript.

 

Fotografije z RLS  ZSČ 2017>>>>>