Spoštovani!

Čestitke ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, ter zahvala vsem, ki nas s svojim kulturnim udejstvovanjem skozi celo leto opominjajo na izreden pomen kulture tako za lokalno skupnost in za državo kot ne nazadnje za nas same.

Fotografije iz preteklih let pa nas spomnijo na tradicionalni vsakoletni pohod na Prešernov dan od Radovljice, čez Bled do Vrbe s kulturnim programom na Bledu in v Vrbi.