16. seja predsedstva Zveze slovenskih častnikov je bila 18. septembra 2023 v Ravnah na Koroškem. Člani predsedstva so se seznanili s porabo finančnih sredstev v prvih petih mesecih ter prerazporedili v druge postavke neporabljen denar od srečanja članov ZSČ in veteranov v Velenju, saj je bil dogodek odpovedan. Major Dušan Nardoni, generalni sekretar, je poročal o uresničevanju sklepov s prejšnjih sej predsedstva.

Major Bojan Šoper, podpredsednik in predsednik Odbora za izvajanje programov, pa je predstavil nekaj predlogov o delnem prilagajanju financiranja delovanja združenj ZSČ v letu 2025. Seznanili smo se tudi z delovanjem Zveze na mednarodnem področju. Na predlog generalmajorja Dobrana Božiča, predsednika, se v skupen dogodek v letu 2024 vključi sodelovanje z društvom Vranov let, ki organizira spominski pohod od Ožbolta do Otoka v Beli krajini. Zaradi pomanjkanja časa je bila seja predsedstva prekinjena in se bo na povabilo članov iz Prlekije nadaljevala kmalu v Ljutomeru.

Namen obiska Koroških občin je bil, da se člani predsedstva na terenu seznanijo, kaj se je na Koroškem dogajalo v poplavah in kako v takšnih razmerah delujejo sile za zaščito in reševanje ter kakšna je bila tudi vloga članov ZSČ pri tem.

 

Na fotografiji so člani predsedstva ob predstavitvi poročila stotnika Branka Kakerja, načelnika štaba Civilne zaščite, ukrepanju v poplavah četrtega in petega avgusta v občini Ravne na Koroškem.

 

Kako dramatične so bile razmere, v katerih je deloval štab Civilne zaščite, in kakšno katastrofo je naredila voda v občini Mežica, je zelo nazorno predstavil Nenad Donau, poveljnik štaba, in Aleksander Praper, podžupan. Narasla deroča Meža jim je porušila vse mostove, cestnih povezav med kraji niso imeli, soočili so se z največjo težavo, saj noben sistem zvez ni deloval. S pomočjo helikopterske enote slovenske vojske in policije so v prvih dneh iz poplavljenih in porušenih hiš rešili 47 občanov. Izvedeli smo tudi, kako pomembno vlogo imajo v takšnih razmerah radioamaterji, ki pa jih v občini nimajo. Z zračnim mostom so v naslednjih dneh Mežico oskrbovali z vodo, živili, zdravili in drugimi prepotrebnimi materialnimi sredstvi. Toda tudi to delo je bilo oteženo, saj so ljudje neodgovorno v zrak pošiljali drone, ki so ogrožali polete helikopterjev. Težko si je predstavljati življenje brez pitne vode. Izvedeli smo, da v kraje Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem pitno vodo za ustanove in prebivalce dovaža Slovenska vojska.

 

Člani predsedstva so se pogovarjali tudi z Romano Lesjak, županjo občine Črna na Koroškem, kjer so ljudje v tej poplavi utrpeli ogromno škodo. Pomenljive so bile njene besede: »Še vedno smo veseli pomoči in vsaka podpora nam pomeni veliko.«

 

Predsednik Zveze slovenskih častnikov, generalmajor Dobran Božič, ki je tudi svetovalec v kabinetu ministra za obrambo, je s člani predsedstva v Podkraju nad Mežico obiskal logistično operativno bazo Slovenske vojske. Kako so organizirani je povedal praporščak Igor Ledinek, stotnik Boris Dežman pa je predstavil delovanje taktično operativnega centra. Generalmajor Dobran Božič jih je tudi povprašal, kaj in kako jim lahko še pomaga. Slovenska vojska je v prvih dneh po katastrofi tudi poskrbela za zdravstveno oskrbo prebivalcev, pripadnikov Slovenske vojske in sil za zaščito in reševanje ter pripadnike tujih oboroženih sil, ki so pomagali pri odpravljanju posledic poplav. Ambulanto Role 1 so organizirali v osnovni šoli v Mežici, zdaj pa ambulanta deluje v vojaški bazi.

 

Na fotografiji je logistična baza, ki jo postavila slovenska vojska. V njej so bile nameščene tudi enote tujih vojska Bosne in Hercegovine, Poljske, Severne Makedonije, Srbije in Češke, ki so pomagale pri odpravi posledic poplav v tek krajih. Izvedeli smo tudi, da ponovno v pomoč prihajajo inženirci iz Nemčije, v prihodnjih dneh pa se jim bosta pridružili še enoti iz Švedske in Italije. Pripadniki Slovenske vojske so z gradbenimi stroji močno vključeni v izgradnjo novega vodovoda za občine Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem.

 

Obisk članov predsedstva na Koroškem sta pripravila stotnik Milan Rakuša, predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Mežiške doline in major Albert Vodovnik, regijski koordinator ter član predsedstva ZSČ za Koroško.

Besedilo in fotografije sta prispevala stotnik Ladislav Steinbacher in brigadir Martin Jugovec