V soboto 26. februarja 2022 je v mariborski Kadetnici potekal posvet z vodstvi združenj Zveze slovenskih častnikov (ZSČ).

Na tem posvetu je v prvem delu poveljnik Centra vojaških šol Slovenske vojske, brigadir Peter Zakrajšek, s sodelavci predstavil spremembe v sistemu vojaškega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov in častnikov Slovenske vojske. Ob koncu tega dela je predsednik ZSČ, genmaj. dr. Alojz Šteiner, vročil Častni znak ZSČ za sodelovanje predsedniku Zveze veteranov vojne za slovenijo, genmaj. Ladislavu Lipiču, za njegove zasluge za odlično sodelovanje veteranskih in častniških organizacij. Za tem pa je Društvu radioamaterjev in vezistov ter Združenju slovenskih mirovnikov predal njihovim predsednikom še pohodne zastave združenj. Na zaključku tega dela pa je prisotne na posvetu pozdravil še poveljnik 72. brigade Slovenske vojske, polkovnik Boštjan Baš.

Drugi del posveta je bil namenjen predstavitvi kandidatov za predsednika Zveze slovenskih častnikov za mandatno obdobje 2022-2026 in njihove vizije delovanja ZSČ za to mandatno obdobje. Po predstavitvi so udeleženci posveta postavili kar nekaj vprašanj kandidatom in na njih dobili tudi neposredne odgovore.

V tretjem delu pa smo se posvetili aktualni problematiki delovanja, načrtovanja in izvajanja Programa dela v letu 2022.

Ob koncu posveta so prisotni sprejeli tudi izjavo za javnost v zvezi z agresijo Ruske federacije na Ukrajino.