Ob zvokih manjše sestave Orkestra Slovenske vojske in s prihodom zastavonoš smo v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu začeli

redno letno Skupščino Zveze slovenskih častnikov 2023.

Skupščine se je udeležilo 45 zastopnikov iz območnih, občinskih in interesnih združenj Zveze slovenskih častnikov (ZSČ), prišli pa so tudi številni ugledni gostje veteranskih in domoljubnih organizacij ter državnih institucij. Obsežni dnevni red je zahteval dobro vodenje zbora, za kar so skrbeli brigadir Martin Jugovec, podpredsednik ZSČ, stotnik dr. Andrej Godec, predsednik OZSČ Slovenska Bistrica, in major Dušan Nardoni, generalni sekretar Zveze.

V slovesnem delu Skupščine so bila podeljena tudi najvišja priznanja ZSČ za leto 2022, nagovorili so nas pa tudi predstavniki Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske in predsedujoči Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.

Med važnejše točke letne skupščine se uvrščajo poročilo predsednika Zveze, generalmajorja Dobrana Božiča o izvajanju Programa Zveze slovenskih častnikov v minulem letu, poročilo Komisije za nadzor delovanja zveze in poročilo Komisije za nadzor finančnega in materialnega poslovanja. Zastopniki so soglasno potrdili poročila in zaključni račun za leto 2022.

V nadaljevanju Skupščine so člani potrdili še program dela Zveze za leto 2023 ter finančni načrt in načrt sodelovanja s Slovensko vojsko. Kar nekaj razpravljavcev je izrazilo nezadovoljstvo med članstvom z manj razpoložljivimi finančnimi sredstvi za uspešno izvedbo načrtovanih nalog v združenjih. Sprejeto je bilo priporočilo vodstvu, da se ta problem predstavi odgovornim v Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo ter izrazi pričakovanje, da se za večjo podporo delovanju obrambnega sistema pričakuje tudi večja finančna podpora.

Ena od osrednjih točk dnevnega reda pa je bil tudi sprejem prenovljenega statuta Zveze slovenskih častnikov.

Dvorano na Igu so napolnili delegati iz združenj Zveze slovenskih častnikov in gostje.

Prihod zastavonoš.

VROČITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ ZSČ

g. Slavko Delalut iz Združenja vojaških gornikov Slovenije.

Višji vodnik Marjan Schnabl (posthumno) iz OZSČ Kamnik – Komenda, priznanje je prevzela soproga Marija.

Polkovnik Jože Arko iz OZSČ Kamnik – Komenda.

Višji vodnik Alojz Mencin iz OZSČ Novo mesto.

Poročnik Jože Florjančič iz OZSČ Novo mesto.

Štabni vodnik Karl Mali iz OZSČ Slovenska Bistrica.

Najvišje priznanje Zveze slovenskih častnikov, Priznanje za izjemne dosežke v ZSČ, je prejel major Branko Bratkovič iz OZSČ Lendava.

S pozdravnim nagovorom je pozdravil vse prisotne in o delu Zveze za leto 2022 poročal generalmajor Dobran Božič, predsednik Zveze.

V imenu Slovenske vojske je zbrane nagovoril brigadir Franc Koračin, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske.

O sodelovanju z našo organizacijo je govoril Marjan Križman, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije, ki je v letošnjem letu tudi predsedujoči Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije.

Redni letni zbor sta profesionalno vodila brigadir Martin Jugovec in stotnik dr. Andrej Godec.

Za informacijsko podporo in vodenje zapisnika je skrbel major Dušan Nardoni, generalni sekretar.

Poročilo o delu Komisije za nadzor delovanja Zveze je podal njen predsednik, major Aldo Knafelc.

Poročilo o delu Komisije za nadzor finančnega in materialnega poslovanja Zveze je podal njen predsednik, stotnik Peter Aužner.

Nezadovoljstvo z določenimi zadevami je v imenu združenja iz Hrastnika izrazil njihov predstavnik stotnik Igor Pogačnik.

Generalmajor dr. Alojz Šteiner, ki je organizacijo ZSČ vodil minula dva mandata, je podprl nove izzive.

Novi član združenja

Delegati zbora so med interesna združenja sprejeli Vojaški strelski klub.

Polkovnik Jože Korda je bil jasen, »ZSČ je številčno močna organizacija in ima pogum in znanje za uspešno delo. Mi nismo podaljšana roka Slovenske vojske, ampak smo njihovi zavezniki …«

Uspešno delo v prihodnje nam je zaželel tudi prvi predsednik, polkovnik Miha Butara.

 

Besedilo: stotnik Ladislav Steinbacher in brigadir Martin Jugovec.

Fotografije: Dani Mauko