Ob zaključku leta 2021 smo v torek 28. decembra 2021 slovesno podelili priznanja Zveze  slovenskih častnikov članom Predsedstva Zveze. Na samem začetku slovesnosti smo pozdravili prihod prapora Zveze slovenskih častnikov, nadaljevali s slovesnim nagovorom Predsednika Zveze slovenskih častnikov, generalmajorja dr. Alojza Šteinerja, prisotnim vročili priznanja ZSČ za prispevek k delu Predsedstva Zveze v mandatnem obdobju 2018-2022 in na koncu vročili vsem še zbornik VEZISTI IN ZVEZE, ki smo ga skupaj z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Zvezo policijskih veteranskih združenj Sever izdali ob 30-letnici samostojnosti Slovenije.

Za slovesnim delom smo ob zaključku leta 2021 nadaljevali prijetno druženje še s priložnostnimi nagovori posameznih članov Predsedstva.