16. novembra2017 je v Državnem svetu Republike Slovenije potekalnacionalni posvet z naslovom Nastanek in razvoj slovenske teritorialne obrambe -del nacionalne vojaške tradicije. Skupaj z Državnim svetom so ga pripravile Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov in Zveza policijskih veteranskih društev Sever ter Vojaški muzej Slovenske vojske. Posvet je bil odprt za širšo strokovno in civilno javnost, udeležilopa se ga je več kot sto udeležencev. V treh omizjih je petnajst nastopajočih predstavilo politični, vojaško-zgodovinski in doktrinarni pogled na začetke vzpostavljanja, razvojno pot in funkcionalne značilnosti slovenske TOter primerjavo z razvojno potjo s slovensko milico z njo.V uvodu v posvet je bila odprta tudi razstava, ki jo je pripravil VM Slovenske vojske, slavnostni govornik ob tem je bil eden prvih teritorialcev na Gorenjskem in kasnejši načelnik RŠTO, generalmajor Janez Slapar. Na posvetu so bili prisotni tudi obrambna in notranja ministrica ter načelnik Generalštaba Slovenske vojske in njegov namestnik.

Posvet je pokazal, kako globoko je bila Teritorialna obramba zasidrana v takratno slovensko družbo, njene obrambne priprave in ljudi ter v katerih elementih je nedvoumno kazala znake nacionalne vojske.Prepoznavno pa je bilo tudi, da smo ponosni na našo TO, njeno zgodovino, saj smo se z njo obranili v vojni za Slovenijo 1991.

VSEM, KI ŠE VEDNO ČUTUTE PRIPADNOST SLOVENSKI TERITORIALNI OBRAMBI ČESTITKE OB ČASTITLJIVEM JUBILEJU.

 

Dr. Alojz Šteiner, predsednik ZSČ

This slideshow requires JavaScript.